Lukk

Corporate Bond 3 SEK

12 august 2022
422,83 kr
Én dag
+0,17%
Viser data for
Corporate Bond 3 SEK
Sammenlign med

Om fondet

Carnegie Corporate Bond 3 SEK er også tilgjengelig i andelsklassene 3 (NOK)3 (EUR), 1 (SEK div), 1 (EUR), 1 (NOK), 3 (CHF)

Carnegie Corporate Bond er et kredittfond som investerer i hele Norden. Fondet er veldiversifisert og skal generere langsiktig stabil avkastning med balansert risiko. Det investerer i kredittinstrumenter av både High Yield og Investment Grade, med Investment Grade som snittrating.

Risikonivået er dermed kontrollert, med vesentlig lavere kredittrisiko enn High Yield-fond og mindre eksponering mot markedsbevegelser i individuelle sektorer, for eksempel olje og energi.

Dessuten har Carnegie Corporate Bond en relativt kort durasjon, som gjør at fondet er mindre utsatt for renteendringer i Norge, Norden og omverdenen.

OM FONDET:
  • Fem stjerner – høyeste rating – hos Morningstar.
  • Valutasikret i SEK.
  • Et godt diversifiseringsalternativ til rene norske kredittfond.
  • Lav historisk volatilitet, og kun 2 på risikoskalaen.

Fondsforvalter

Niklas Edman

MSc i foretaksøkonomi fra Handelshögskolan i Stockholm. Ble ansatt i 2013 og har jobbet i bransjen siden 2007.

Maria Andersson

BSc i samfunnsøkonomi fra Göteborgs universitet. Ansatt i 2016 og har jobbet i finansnæringen siden 2006

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
1,07%
Minsteinnskudd – en gang / månedlig
0kr/0kr
Kursnotering
Daglig
Fondsnummer i PPM
537639
Bankgironummer
5001-9496

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
LU
Startdato
1990-10-01
ISIN
LU0075898915
Morningstar-rating

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Total risiko
3,87%
Total risiko

Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.

Sharpe-forhold
0,29
Sharpe-forhold

Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.

Omløpshastighet
0,60 g./år
Omløpshastighet

Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.

Referanseindeks
-
Referanseindeks

Det foreligger ikke noen referanseindeks, siden det ikke finnes noen indeks som er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Swing pricing
Ja, delvis
Swing pricing

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.

Swing Factor
0,25
Vis aktivafordeling
Oppdatert 2022-07-31

Største posisjoner

Receivable/subscrip.
4,23%
DNB Bank ASA VAR Jun Sub Reg S 19/12.11.Perpetual
2,25%
Link Mobility Gr Hg ASA 3.375% 144A 20/15.12.25
2,09%
Skandinavi Enskil Bank AB Stoc VAR Conv 19/13.05.Perpetual
2,08%
Landshypotek Bank AB 0.75% EMTN Sen Reg S 18/25.05.23
2,00%
Stadshypotek AB 1% MTN Ser 1590 Sen 20/03.09.25
1,92%
Nordea Hypotek AB 1% Ser 5535 20/17.09.25
1,92%
Nordea Eiendomskreditt AS FRN EMTN 21/17.09.26
1,82%
Sirius International Group Ltd FRN Sub 17/22.09.47
1,76%
Storebrand Livsforsikring AS VAR Sub 18/27.03.48
1,70%
Andre posisjoner
78,23%

Geografisk fordeling

Sverige
45,55%
Norge
17,66%
Luxembourg
10,30%
Danmark
7,47%
Andre
19,01%

Aktivafordeling

Rentebærende verdipapirer
90,98%
Likvide midler
8,13%
Valutaterminer
0,89%

Artikler

Volatilitet skaper attraktive investeringsmuligheter
Carnegie Corporate Bond

Volatilitet skaper attraktive investeringsmuligheter

Årsskiftet nærmer seg, og markedet har blitt noe mettet etter høstens høye tempo på primærtransaksjoner kombinert med relativt nøytral kapitalinnstrømming til fondet. På grunn av en kombinasjon av historisk lave...

Maria Andersson 3 desember 2021
Begivenhetsrik september
Carnegie Corporate Bond

Begivenhetsrik september

September var en begivenhetsrik måned – med en kraftig oppgang i lange markedsrenter, drevet av vedvarende høye inflasjonstall og stigende energipriser.  Renteøkningen førte til røde tall på børsen, men nordiske...

Maria Andersson 5 oktober 2021
Link Mobility slo forventningene
Carnegie Corporate Bond

Link Mobility slo forventningene

I august noterte vi at de lange rentene steg noe etter nedgangen i vår. Den amerikanske sentralbankens møte i Jackson Holes var høyt oppe på alles nyhetsagenda, men fikk ikke...

Maria Andersson 2 september 2021
Flere innlegg