Lukk

Corporate Bond 1 SEK Dist

19 mai 2022
96,10 kr
Én dag
-0,31%
Viser data for
Corporate Bond 1 SEK Dist
Sammenlign med

Om fondet

Carnegie Corporate Bond 1 (SEK Dist) er også tilgjengelig i aksjeklassene 3 (SEK)3 (NOK)1 (NOK)3 (EUR), 1 (EUR).

Carnegie Corporate Bond er et kredittfond som investerer i hele Norden. Fondet er veldiversifisert og skal generere langsiktig stabil avkastning med balansert risiko. Det investerer i kredittinstrumenter av både High Yield og Investment Grade, med Investment Grade som snittrating.

Risikonivået er dermed kontrollert, med vesentlig lavere kredittrisiko enn High Yield-fond og mindre eksponering mot markedsbevegelser i individuelle sektorer, for eksempel shipping og energi.

Dessuten har Carnegie Corporate Bond en relativt kort durasjon, som gjør at fondet er mindre utsatt for renteendringer i Norge, Norden og omverdenen.

OM FONDET:
  • Positiv avkastning hvert år siden starten i 2009.
  • Fem stjerner – høyeste rating – hos Morningstar.
  • Valutasikret i SEK.
  • Et godt diversifiseringsalternativ til rene norske kredittfond.
  • Lav historisk volatilitet, og kun 2 på risikoskalaen.

Fondsforvalter

Niklas Edman

MSc i foretaksøkonomi fra Handelshögskolan i Stockholm. Ble ansatt i 2013 og har jobbet i bransjen siden 2007.

Maria Andersson

BSc i samfunnsøkonomi fra Göteborgs universitet. Ansatt i 2016 og har jobbet i finansnæringen siden 2006

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
0,72%
Minsteinnskudd – en gang / månedlig
3 000 000kr/0kr
Kursnotering
Daglig

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
LU
Startdato
2010-03-01
ISIN
LU0491110887
Morningstar-rating

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Total risiko
2,80%
Total risiko

Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.

Sharpe-forhold
2,02
Sharpe-forhold

Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.

Omløpshastighet
0,62 g./år
Omløpshastighet

Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.

Referanseindeks
-
Referanseindeks

Det foreligger ikke noen referanseindeks, siden det ikke finnes noen indeks som er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Swing pricing
Ja, delvis
Swing pricing

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.

Swing Factor
0,25

Artikler

Kvalitetsobligasjoner på attraktive nivåer
Carnegie Corporate Bond

Kvalitetsobligasjoner på attraktive nivåer

I praksis burde den forestående rapporteringssesongen ikke få noen betydning, siden mange selskaper fungerte som normalt langt ut i kvartalet. Det vitnes om stor usikkerhet som fører til gjetninger om...

Niklas Edman 7 mai 2020
Fokus på en likvid portefølje
Carnegie Corporate Bond

Fokus på en likvid portefølje

I begynnelsen ble hele obligasjonsuniverset solgt kraftig ned uansett bransje, selv om fallet var størst for obligasjoner med høyere risiko, såkalte High Yield. Turisme- og oljerelaterte papirer ble rammet ekstra...

Maria Andersson 6 april 2020
Større kontantbeholdning og fokus på likviditet
Carnegie Corporate Bond

Større kontantbeholdning og fokus på likviditet

Februar begynte sterkt med økt risikoappetitt og børser som steg på bred front etter en noe svakere utvikling i slutten av januar. Men sentimentet svingte kraftig siste uke i februar...

Maria Andersson 4 mars 2020
Flere innlegg