Lukk

Rysslands­fond A

9 juli 2018
64,34 kr
Én dag
+1,47%
Viser data for
Rysslands­fond A
Sammenlign med

Om fondet

Rysslands agerande i Ukraina är en tragedi, framför allt för Ukrainas befolkning. Putins agerande raserar relationerna med väst, underminerar Rysslands ekonomi och hotar freden i hela Europa. Utvecklingen är dramatisk och situationen kan snabbt förändras.

Vi följer utvecklingen noggrant och agerar i andelsägarnas intresse.

Mer information

Fondsforvalter

Fredrik Colliander

MSc i foretaksøkonomi fra Uppsala universitet. Ble ansatt i 2000 og har jobbet i bransjen siden 1990.

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
2,55%
Minsteinnskudd – en gang / månedlig
0kr/0kr
Kursnotering
Daglig
Fondsnummer i PPM
249995
Bankgironummer
5206-4656

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
SE
Startdato
1997-10-27
ISIN
SE0000429821

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Referanseindeks
MSCI Russia 10/40 Net Total Return
Referanseindeks

Referanseindeksen har blitt brukt som grunnlag for beregning av Tracking Error og Active Share. Den valgte referanseindeksen anses å være relevant, siden den er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Active share
78%
Active share

Active share måler hvor mye fondets sammensetning avviker fra referanseindeksen. Jo høyere tall, desto høyere avvik. Oppgis som en prosentverdi.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.

Vis aktivafordeling
Oppdatert 2022-08-31

Største posisjoner

GAZPROM PJSC Reg
5,62%
NovaTek Joint St Co Reg
4,76%
Oil Co Lukoil PJSC
4,14%
Surgutneftegas PJSC Pref Reg
2,55%
Phosagro PJSC Reg
3,58%
Sberbank of Russia PJSC
3,24%
Magnit PJSC
3,19%
Gazprom Neft PJSC Reg
2,49%
Alrosa PJSC
2,01%
Andre posisjoner
64,53%

Geografisk fordeling

Sverige
44,64%
Russland
42,25%
Luxembourg
9,26%
Storbritannia
1,95%
Andre
1,90%

Aktivafordeling

Likvide midler
53,91%
Aksjer
46,09%

Artikler

Økt fokus på CO2-utslipp i Russland
Carnegie Rysslandsfond

Økt fokus på CO2-utslipp i Russland

I likhet med fondet fortsatte det russiske markedet å stige i august. Situasjonen er fortsatt gunstig for råvarerelaterte aktiva, og de høye gassprisene i Europa har kommet russiske gasselskaper til...

Karin Fries 6 september 2021
Historisk høye inntjeningstall
Carnegie Rysslandsfond

Historisk høye inntjeningstall

Fondet steg med 0,9 prosent i juli og fortsetter den sterke utviklingen, mens markedet som helhet var svakt og falt noe. Det var først og fremst de russiske stålselskapene som...

Fredrik Colliander 4 august 2021
Rysslandsfonden fortsetter oppover mot nye toppnoteringer
Carnegie Rysslandsfond

Rysslandsfonden fortsetter oppover mot nye toppnoteringer

Den sterke veksten i Rysslandsfonden var på over 6 prosent også i mai, og fondet nådde dermed ny toppnotering. En sterk oljepris var selvsagt gunstig for markedet, mens den oppfattede...

Fredrik Colliander 5 juli 2021
Flere innlegg