Lukk

Rysslands­fond A

25 februar 2022
61,65 kr
Én dag
+20,49%
Viser data for
Rysslands­fond A
Sammenlign med

Om fondet

Rysslands agerande i Ukraina är en tragedi, framför allt för Ukrainas befolkning. Putins agerande raserar relationerna med väst, underminerar Rysslands ekonomi och hotar freden i hela Europa. Utvecklingen är dramatisk och situationen kan snabbt förändras.

Vi följer utvecklingen noggrant och agerar i andelsägarnas intresse.

Mer information

Fondsforvalter

Fredrik Colliander

MSc i foretaksøkonomi fra Uppsala universitet. Ble ansatt i 2000 og har jobbet i bransjen siden 1990.

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
2,55%
Minsteinnskudd – en gang / månedlig
0kr/0kr
Kursnotering
Daglig
Fondsnummer i PPM
249995
Bankgironummer
5206-4656

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
SE
Startdato
1997-10-27
ISIN
SE0000429821
Morningstar-rating

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Total risiko
44,80%
Total risiko

Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.

Sharpe-forhold
-0,14
Sharpe-forhold

Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.

Omløpshastighet
0,29 g./år
Omløpshastighet

Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.

Referanseindeks
MSCI Russia 10/40 Net Total Return
Referanseindeks

Referanseindeksen har blitt brukt som grunnlag for beregning av Tracking Error og Active Share. Den valgte referanseindeksen anses å være relevant, siden den er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Tracking error
40,90%
Tracking error

Tracking error viser hvor mye fondets avkastning svinger i verdi sammenlignet med referanseindeksen. Jo lavere tracking error, desto høyere korrelasjon til referanseindeksen. Jo høyere tracking error, desto større avvik fra indeksen. Oppgis i prosent.

Active share
49%
Active share

Active share måler hvor mye fondets sammensetning avviker fra referanseindeksen. Jo høyere tall, desto høyere avvik. Oppgis som en prosentverdi.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.

Vis aktivafordeling
Oppdatert 2022-02-28

Største posisjoner

GAZPROM PJSC Reg
9,51%
NovaTek Joint St Co Reg
8,98%
Oil Co Lukoil PJSC
8,19%
Sberbank of Russia PJSC
5,96%
Surgutneftegas PJSC Pref Reg
4,95%
Polyus PJSC Reg
4,69%
Gazprom Neft PJSC Reg
4,47%
Phosagro PJSC Reg
4,29%
Alrosa PJSC
4,14%
Novolipetsk Steel Reg
3,95%
Andre posisjoner
40,86%

Geografisk fordeling

Russland
77,72%
Sverige
10,82%
Storbritannia
4,69%
Kypros
4,61%
Andre
2,17%

Aktivafordeling

Aksjer
87,01%
Likvide midler
12,99%

Artikler

Økt fokus på CO2-utslipp i Russland
Carnegie Rysslandsfond

Økt fokus på CO2-utslipp i Russland

I likhet med fondet fortsatte det russiske markedet å stige i august. Situasjonen er fortsatt gunstig for råvarerelaterte aktiva, og de høye gassprisene i Europa har kommet russiske gasselskaper til...

Karin Fries 6 september 2021
Historisk høye inntjeningstall
Carnegie Rysslandsfond

Historisk høye inntjeningstall

Fondet steg med 0,9 prosent i juli og fortsetter den sterke utviklingen, mens markedet som helhet var svakt og falt noe. Det var først og fremst de russiske stålselskapene som...

Fredrik Colliander 4 august 2021
Rysslandsfonden fortsetter oppover mot nye toppnoteringer
Carnegie Rysslandsfond

Rysslandsfonden fortsetter oppover mot nye toppnoteringer

Den sterke veksten i Rysslandsfonden var på over 6 prosent også i mai, og fondet nådde dermed ny toppnotering. En sterk oljepris var selvsagt gunstig for markedet, mens den oppfattede...

Fredrik Colliander 5 juli 2021
Flere innlegg