Lukk

Asia A

19 mai 2022
225,87 kr
Én dag
-1,83%
Viser data for
Asia A
Sammenlign med

Om fondet

Carnegie Asia er fondet for deg som tror på dynamikken i en ung og stadig mer velutdannet befolkning med høyt forbruksbehov. Nesten halvparten av verdens befolkning bor i Asia, og til tross for en enorm vekst de siste to tiårene har Asia fortsatt et enormt potensial.

Gjennom Carnegie Asia investerer du i ca. 30 vekstselskaper. I tillegg får du eksponering mot spennende og nye markeder som ikke tilbys i et tradisjonelt asiatisk fond.

DETTE ER ET FOND FOR DEG SOM:
  • har tro på økt forbruksbehov i Asia
  • ser potensialet i Asias mest dynamiske land og bedrifter
  • har en langsiktig sparehorisont på minst fem år

Fondsforvalter

Gunnar Påhlson

Regnskapsfører fra Stockholms universitet. Ble ansatt i 2006 og har jobbet i bransjen siden 1981.

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
1,93%
Minsteinnskudd – en gang / månedlig
0kr/0kr
Kursnotering
Daglig
Fondsnummer i PPM
838383
Bankgironummer
5729-9091

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
SE
Startdato
2004-04-06
ISIN
SE0001172263
Morningstar-rating

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Total risiko
11,50%
Total risiko

Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.

Sharpe-forhold
0,12
Sharpe-forhold

Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.

Omløpshastighet
1,04 g./år
Omløpshastighet

Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.

Referanseindeks
MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return
Referanseindeks

Referanseindeksen har blitt brukt som grunnlag for beregning av Tracking Error og Active Share. Den valgte referanseindeksen anses å være relevant, siden den er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Tracking error
4,86%
Tracking error

Tracking error viser hvor mye fondets avkastning svinger i verdi sammenlignet med referanseindeksen. Jo lavere tracking error, desto høyere korrelasjon til referanseindeksen. Jo høyere tracking error, desto større avvik fra indeksen. Oppgis i prosent.

Active share
72%
Active share

Active share måler hvor mye fondets sammensetning avviker fra referanseindeksen. Jo høyere tall, desto høyere avvik. Oppgis som en prosentverdi.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.

Vis aktivafordeling
Oppdatert 2022-04-30

Største posisjoner

Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd
7,47%
Samsung Electronics Co Ltd
5,71%
Tencent Holdings Ltd
4,69%
China Construction Bank Corp H
4,01%
Kia Corp Reg
3,68%
AIA Group Ltd
3,66%
Bank Central Asia (PT) Tbk
3,44%
MediaTek Inc
3,38%
Bajaj Finance Ltd
2,95%
China Overseas Land & Inv Ltd
2,92%
Andre posisjoner
58,10%

Geografisk fordeling

Kina
18,90%
Taiwan
16,01%
India
14,92%
Sør-Korea
12,57%
Andre
37,58%

Aktivafordeling

Aksjer
93,84%
Likvide midler
6,16%

Artikler

Kina stopper utenlandsk kapital
Carnegie Asia

Kina stopper utenlandsk kapital

Med unntak av India utviklet de asiatiske markedene seg svært svakt i juli. Kinesiske selskaper falt kraftig – spesielt de med børsnotering på Nasdaq, men også selskaper i Hongkong. Kina...

Gunnar Påhlson 5 august 2021
«Konklusjonen er at den kinesiske regjeringen har behov for å styrke grepet sitt om makten»
Carnegie Asia

«Konklusjonen er at den kinesiske regjeringen har behov for å styrke grepet sitt om makten»

De asiatiske markedene utviklet seg positivt i juni. I løpet av våren har et tilbakevendende tema vært bekymringer for inflasjon, som er en følge av omfattende globale støttetiltak fra sentralbankene....

Gunnar Påhlson 6 juli 2021
Mitt liv som «Fed watcher»
Carnegie Asia

Mitt liv som «Fed watcher»

De asiatiske markedene stod på stedet hvil i mai, og man fikk nesten en følelse av å svømme mot strømmen. Selskaper tjener penger, og man gjør en innsats – men...

Gunnar Påhlson 4 juni 2021
Flere innlegg