Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

All Cap A

Carnegie All Cap er et svanemerket aksjefond som baserer investeringene på en grundig bærekraftsanalyse. Fondet investerer i de mest bærekraftige nordisk børsnoterte selskapene, fra small cap til large cap.

om fondet

Vil investere ekstra bærekraftig. Carnegie All Cap er Sveriges første svanemerkede fond, med strenge krav og årlig revisjon utført av Miljömärkning Sverige AB;

mener at selskaper bør kombinere et ambisiøst bærekraftsarbeid med en veldrevet økonomi og sterk forretningsmodell;

liker tanken på en bredere portefølje av både små og store selskaper – «all cap»;
ønsker et fond med dokumentert god historisk avkastning.

Fondsforvalter

Anna Strömberg

Msc i Financial Economics. Ble ansatt i 2020 og har jobbet i bransjen siden 1998. Bærekraftssjef i Carnegie Fonder og styremedlem i Swesif.

Sammenlign med
  1. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere.
  2. Denne andelsklassen ble lansert den 2016-02-10.

Ikke bare brenner for miljøhensyn

Men også for sosiale spørsmål og god forretningsetikk. Gjennom verktøyet THOR analyserer Carnegie Fonders forvaltere over 100 forskjellige ESG-spørsmål;