Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Asia A

For deg som tror på dynamikken i en ung og stadig mer velutdannet befolkning med høyt forbruksbehov.

om fondeT

Carnegie Asia er fondet for deg som tror på dynamikken i en ung og stadig mer velutdannet befolkning med høyt forbruksbehov. Nesten halvparten av verdens befolkning bor i Asia, og til tross for en enorm vekst de siste to tiårene har Asia fortsatt et enormt potensial.

Gjennom Carnegie Asia investerer du i ca. 30 vekstselskaper. I tillegg får du eksponering mot spennende og nye markeder som ikke tilbys i et tradisjonelt asiatisk fond.

Fondsforvalter

Gunnar Påhlson

Regnskapsfører fra Stockholms universitet. Ble ansatt i 2006 og har jobbet i bransjen siden 1981.

Sammenlign med
  1. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere.
  2. Denne andelsklassen ble lansert den 2004-04-06 .