Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

CORPORATE bOND 3 NOK

Carnegie Corporate Bond er et kredittfond som investerer i hele Norden.

Om fondet

Fondet er veldiversifisert og skal generere langsiktig stabil avkastning med balansert risiko. Det investerer i kredittinstrumenter av både High Yield og Investment Grade, med Investment Grade som snittrating.

Risikonivået er dermed kontrollert, med vesentlig lavere kredittrisiko enn High Yield-fond og mindre eksponering mot markedsbevegelser i individuelle sektorer, for eksempel shipping og energi.

Dessuten har Carnegie Corporate Bond en relativt kort durasjon, som gjør at fondet er mindre utsatt for renteendringer i Norge, Norden og omverdenen.

Fondsforvalter

Maria Andersson

BSc i samfunnsøkonomi fra Göteborgs universitet. Ansatt i 2016 og har jobbet i finansnæringen siden 2006.

Fondsforvalter

Niklas Edman

MSc i foretaksøkonomi fra Handelshögskolan i Stockholm. Ble ansatt i 2013 og har jobbet i bransjen siden 2007.

Sammenlign med
  1. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere.
  2. Denne andelsklassen ble lansert den 2012-09-28.

For deg:

  • Positiv avkastning hvert år siden starten i 2009.
  • Fem stjerner – høyeste rating – hos Morningstar.
  • Et godt diversifiseringsalternativ til rene norske kredittfond.
  • Lav historisk volatilitet, og kun 2 på risikoskalaen.