Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Credit Edge A

Fondsforvalter

Niklas Edman

MSc i foretaksøkonomi fra Handelshögskolan i Stockholm. Ble ansatt i 2013 og har jobbet i bransjen siden 2007.

Fondsforvalter

Emil Nordström

Matematiker, økonom og sivilingeniør i teknisk fysikk fra Uppsala universitet. Har jobbet i finansbransjen siden 2004.

Fondsforvalter

Daniel Gustafsson

BSc i bedriftsøkonomi. I finansnæringen siden 2016 og ansatt siden 2018.

Sammenlign med
  1. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere.
  2. Denne andelsklassen ble lansert den 2018-07-04.