Skip to content

Riskinformasjon Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

global quality companies a

ønsker et globalt grunnlag for langsiktig sparing

Om fondet

Carnegie Global Quality Companies investerer i noen av verdens mest etablerte varemerker. Selskapene har en sterk posisjon, en god lønnsomhet og en utprøvd forretningsmodell.

  • ønsker et globalt grunnlag for langsiktig sparing.
  • tror på at aktiv forvaltning har potensial til å generere høyere avkastning enn brede globale aksjeindekser – med lavere risiko.
  • mener at globale, markedsledende selskaper kan gjøre det sterkt på lengre sikt.
  • ønsker et fond med dokumentert god historisk avkastning – Carnegie Global Quality Companies har 4 stjerner på Morningstar

Fondsforvalter

Emanuel Furubo

Bachelor of Science, Business and Economics ved Uppsala universitet.

Fondsforvalter

Simon Reinius

Simon Reinius har jobbet med investeringer siden tidlig på 90-tallet, blant annet i Investor og OPM. Ansatt siden 2021. Hovedleder i Carnegie Global Quality Companies og Carnegie Vega.

Sammenlign med
  1. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere.
  2. Denne andelsklassen ble lansert den 2015-05-25.