Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

global quality companies a

ønsker et globalt grunnlag for langsiktig sparing

Om fondet

Carnegie Global Quality Companies investerer i noen av verdens mest etablerte varemerker. Selskapene har en sterk posisjon, en god lønnsomhet og en utprøvd forretningsmodell.

  • ønsker et globalt grunnlag for langsiktig sparing.
  • tror på at aktiv forvaltning har potensial til å generere høyere avkastning enn brede globale aksjeindekser – med lavere risiko.
  • mener at globale, markedsledende selskaper kan gjøre det sterkt på lengre sikt.
  • ønsker et fond med dokumentert god historisk avkastning – Carnegie Global Quality Companies har 4 stjerner på Morningstar
Emanuel Furubo

Fondsforvalter

Emanuel Furubo

Bachelor of Science, Business and Economics ved Uppsala universitet.

Simn Reinius

Fondsforvalter

Simon Reinius

Simon Reinius har jobbet med investeringer siden tidlig på 90-tallet, blant annet i Investor og OPM. Ansatt siden 2021. Hovedleder i Carnegie Global Quality Companies, Carnegie Global Quality Small Cap og Carnegie Vega.

Sammenlign med
  1. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere.
  2. Denne andelsklassen ble lansert den 2015-05-25.