Lukk

Global Quality Companies A

6 juli 2022
195,84 kr
Én dag
+2,07%
Viser data for
Global Quality Companies A
Sammenlign med

Om fondet

Carnegie Global Quality Companies investerer i noen av verdens mest etablerte varemerker. Selskapene har en sterk posisjon, en god lønnsomhet og en utprøvd forretningsmodell.

  • ønsker et globalt grunnlag for langsiktig sparing
  • tror på at aktiv forvaltning har potensial til å generere høyere avkastning enn brede globale aksjeindekser – med lavere risiko
  • mener at globale, markedsledende selskaper kan gjøre det sterkt på lengre sikt
  • ønsker et fond med dokumentert god historisk avkastning – Carnegie Global Quality Companies har 4 stjerner på Morningstar

Fondsforvalter

Simon Reinius

Emanuel Furubo

Kjøp Global Quality Companies A

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
1,42%
Minsteinnskudd – en gang / månedlig
0kr/0kr
Kursnotering
Daglig
Bankgironummer
5625-3925

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
SE
Startdato
2015-05-25
ISIN
SE0006993390
Morningstar-rating

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Total risiko
11,30%
Total risiko

Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.

Sharpe-forhold
0,92
Sharpe-forhold

Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.

Omløpshastighet
0,48 g./år
Omløpshastighet

Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.

Referanseindeks
MSCI World Net Total Return
Referanseindeks

Referanseindeksen har blitt brukt som grunnlag for beregning av Tracking Error og Active Share. Den valgte referanseindeksen anses å være relevant, siden den er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Tracking error
4,77%
Tracking error

Tracking error viser hvor mye fondets avkastning svinger i verdi sammenlignet med referanseindeksen. Jo lavere tracking error, desto høyere korrelasjon til referanseindeksen. Jo høyere tracking error, desto større avvik fra indeksen. Oppgis i prosent.

Active share
86%
Active share

Active share måler hvor mye fondets sammensetning avviker fra referanseindeksen. Jo høyere tall, desto høyere avvik. Oppgis som en prosentverdi.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.

Vis aktivafordeling
Oppdatert 2022-06-30

Største posisjoner

Alphabet Inc A
4,60%
Roche Holding Ltd Pref
4,45%
Thermo Fisher Scientific Inc
4,33%
Unilever Plc Reg
4,01%
Deutsche Telekom AG Reg
3,98%
Garmin Ltd Reg
3,74%
Microsoft Corp
3,73%
GSK Plc
3,73%
BlackRock Inc
3,64%
Deere and Co
3,43%
Andre posisjoner
60,35%

Geografisk fordeling

USA
48,00%
Storbritannia
13,14%
Sverige
8,84%
Sveits
8,19%
Andre
21,84%

Aktivafordeling

Aksjer
96,95%
Likvide midler
3,05%

Artikler

Defensive aksjer klarte seg godt i en usikker situasjon.
Carnegie Global Quality Companies

Defensive aksjer klarte seg godt i en usikker situasjon.

Globale aksjer hadde en svakere periode i november, og de fleste børsene viste negativ utvikling etter at nyheten om en ny virusmutasjon skapte angst og svekket risikoviljen. Den hittil høye...

Emanuel Furubo 6 desember 2021
To nye posisjoner i porteføljen

To nye posisjoner i porteføljen

Måneden bød på bred aksjenedgang drevet av blant annet økt bekymring for den økonomiske og politiske utviklingen i Kina og flaskehalser innenfor globale logistikkjeder. Da den amerikanske sentralbanken FED utviklet...

Emanuel Furubo 6 oktober 2021
Månedens prestasjon: Garmin
Carnegie Global Quality Companies

Månedens prestasjon: Garmin

Globale aksjer hadde enda en positiv måned i august – den syvende måneden på rad. Konjunkturuavhengige selskaper gjorde det bra i månedens første uker, da lange markedsrenter begynte å stige....

Emanuel Furubo 3 september 2021