Lukk

High Yield Select 3 SEK

19 mai 2022
127,72 kr
Én dag
-0,23%
Viser data for
High Yield Select 3 SEK
Sammenlign med

Om fondet

Norsk investor?

Carnegie High Yield Select 3(SEK) finns også tilgjengelig som Carnegie High Yield Select 3(NOK). Alle posisjoner i utenlandsk valuta sikres mot norske kroner, slik at andelseierne skal unngå valutarisiko.

Fondsforvalter

Niklas Edman

MSc i foretaksøkonomi fra Handelshögskolan i Stockholm. Ble ansatt i 2013 og har jobbet i bransjen siden 2007.

Daniel Gustafsson

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
1,00%
Forvaltningshonorar/år

Gebyr: 0,85 prosent + variabelt gebyr på 20 prosent for all avkastning over Stibor 90 dager + 2 prosentpoeng. Stibor-gulv = 0. Resultatavhengig gebyr beregnes daglig og dekkes kollektivt fra fondet. Total årlig fast og resultatavhengig gebyr kan ikke overstige 2 prosent av fondets verdi beregnet på grunnlag av rullerende tolvmånedersperioder.

Minsteinnskudd – en gang / månedlig
50 000kr/0kr
Kursnotering
Daglig
Bankgironummer
5217-5312

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
LU
Startdato
2017-11-02
ISIN
LU1627770685
Morningstar-rating

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Total risiko
4,84%
Total risiko

Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.

Sharpe-forhold
3,48
Sharpe-forhold

Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.

Omløpshastighet
0,78 g./år
Omløpshastighet

Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.

Referanseindeks
-
Referanseindeks

Det foreligger ikke noen referanseindeks, siden det ikke finnes noen indeks som er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Swing pricing
Ja, delvis
Swing pricing

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.

Swing Factor
0,50

Artikler

Interessant investeringsmiljø for den langsiktig
Carnegie High Yield Select

Interessant investeringsmiljø for den langsiktig

Sterke Q3-rapporter ble delvis overskygget av høy aktivitet i primærmarkedet, inflasjonseffekter som fryktes å være mer langvarige enn tidligere ventet, og nye mutasjoner av covid-19 som påvirker risikoappetitten. Dette er...

Daniel Gustafsson 6 desember 2021
Stabile strømmer skaper allokeringsmuligheter
Carnegie High Yield Select

Stabile strømmer skaper allokeringsmuligheter

Det europeiske kredittmarkedet var stabilt i august. Samtidig ser vi at vekstindikatorene og til en viss del inflasjonsbekymringene faller, og både FED og ESB forbereder markedene på nedtrapping i støttekjøpene....

Daniel Gustafsson 3 september 2021
Flere positive selskapsnyheter
Carnegie High Yield Select

Flere positive selskapsnyheter

Den sterke trenden fortsatte, skjønt tempoet faller noe etter hvert som de lokale kredittspreadene nærmer seg sine europeiske motparter. Men selv om antallet åpenbare feilprisinger minker, er differansen fortsatt attraktiv....

Niklas Edman 5 juli 2021