Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

indienfond A

Carnegie Indienfond gir eksponering mot et av verdens mest spennende vekstmarkeder.

om fondet

Carnegie Indienfond gir eksponering mot et av verdens mest spennende vekstmarkeder.

India har i det siste tiåret etablert seg som en økonomisk stormakt med ekstremt høy vekst. Landet er godt posisjonert for fortsatt vekst. Veksten i landets økonomi er drevet av innenlandsk etterspørsel og strukturelle temaer som forbruk, investeringer i infrastruktur, outsourcing av produksjon og utenlandske direkteinvesteringer. Carnegie Indienfond har valgt ut selskaper som nyter godt av veksten.

Fondsforvalter

Gunnar Påhlson

Regnskapsfører fra Stockholms universitet. Ble ansatt i 2006 og har jobbet i bransjen siden 1981.

Sammenlign med
  1. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere.
  2. Denne andelsklassen ble lansert den 2004-09-01.

DETTE ER ET FOND FOR DEG SOM:

  • Tror på god fremtidig økonomisk utvikling i India
  • ønsker å utvide sparingen til et marked i utvikling
  • Har en langsiktig sparehorisont på minst fem år