Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

listed infrastructure E

Carnegie Listed Infrastructure er et aksjefond med globalt fokus. Fondet investerer i aksjer knyttet til bærekraftig infrastruktur.

Om fondeT

Carnegie Listed Infrastructure er et aksjefond med globalt fokus. Fondet investerer i aksjer knyttet til bærekraftig infrastruktur.

Om 30 år er vi 10 milliarder mennesker, og samtidig må vi bli klimanøytrale. Dette medfører et enormt investeringsbehov. Globalfondet Carnegie Listed Infrastructure investerer i jernbaner, telekom, vannrensing og resirkulering – bærekraftige infrastrukturselskaper som drar nytte av samfunnets omstilling.

«Dette er ingen trend; det er et paradigmeskifte. Mange land må ta igjen årevis med underinvestering. Selskapene som drar nytte av utviklingen, har langsiktige stabile kontantstrømmer, og de er syklisk uavhengige og konkurransedyktige».

Emanuel Furubo

Fondsforvalter

Emanuel Furubo

Bachelor of Science, Business and Economics ved Uppsala universitet.

Simn Reinius

Fondsforvalter

Simon Reinius

Simon Reinius har jobbet med investeringer siden tidlig på 90-tallet, blant annet i Investor og OPM. Ansatt siden 2021. Hovedleder i Carnegie Global Quality Companies, Carnegie Global Quality Small Cap og Carnegie Vega.

Sammenlign med
  1. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere.
  2. Denne andelsklassen ble lansert den 2023-02-10.