Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

listed private equity a

Carnegie Listed Private Equity investerer globalt i børsnoterte private-equity-selskaper, med stor spredning på ulike bransjer og geografiske områder.

Om fondet

Carnegie Listed Private Equity investerer globalt i børsnoterte private-equity-selskaper, med stor spredning på ulike bransjer og geografiske områder.

  • ser mulighetene i en unik aktivatype som tidligere bare var tilgjengelig for store investorer
  • ønsker å få drahjelp fra noen av verdens beste investorer og forvaltere gjennom nøye utvalgte private-equity-selskaper
  • tror på god risikospredning – Carnegie Listed Private Equity investerer i ca. 40 selskaper som til sammen eier tusenvis av selskaper i en rekke bransjer rundt om i verden
  • ønsker et fond med dokumentert god historisk avkastning – Carnegie Listed Private Equity har 5 stjerner hos Morningstar

Fondsforvalter

Tom Berggren

Tom Berggren har vært aktiv i Private Equity-bransjen i over 20 år. Ansatt siden 2021. Hovedsjef i Carnegie Listed Private Equity siden starten i 2009. Tidligere administrerende direktør i Swedish Venture Capital Association.

Emanuel Furubo

Fondsforvalter

Emanuel Furubo

Bachelor of Science, Business and Economics ved Uppsala universitet.

Sammenlign med
  1. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere.
  2. Denne andelsklassen ble lansert den 2009-10-09

Bærekraftsrelaterte Opplysninger

Informasjon i samsvar med EU-forordningen SFDR finner du nedenfor.