Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

micro cap A

Carnegie Micro Cap investerer i Stockholmsbørsens mindre selskaper.

Om fondet

Carnegie Micro Cap investerer i Stockholmsbørsens mindre selskaper med en markedsverdi på 0,5–5 milliarder SEK.

Første tegningsbeløp i fondet er minimum 50 000 SEK.

Fondsforvalter

Viktor Henriksson

MSc i foretaksøkonomi fra Handelshögskolan i Stockholm. Ble ansatt i 2005 og har jobbet i bransjen siden 1996.

Sammenlign med
  1. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere.
  2. Denne andelsklassen ble lansert den 2017-01-31