Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

MULTI A

Carnegie Multi investerer i et utvalg av Carnegie Fonders mest vellykkede kapital- og rentefond.

Om fondeT

Carnegie Multi er et globalt allokeringsfond som investerer 40 prosent i aksjefond, 30 prosent i rentefond og 30 prosent i alternative aktiva, for eksempel hedgefond.

Carnegie Multi investerer i et utvalg av Carnegie Fonders mest vellykkede kapital- og rentefond, og suppleres med fond fra Carneo-gruppen. Alle fondene i Carnegie Multi forvaltes aktivt, som er en forutsetning for ansvarlige investeringer. Fondsselskapene til underliggende fond har skrevet under på PRI.

Det er også mulig for Carnegie Multi å investere i fond som ellers bare er tilgjengelige for Carnegie Fonds direktekunder, inkludert spesialfondene Carnegie Micro Cap og Carnegie High Yield Select.

Fondsforvalter

Magnus Gustafsson

M.Phil. i statsvitenskap fra Uppsala universitet. Ble ansatt i 2014 og har jobbet i bransjen siden 1996.

Sammenlign med
  1. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere.
  2. Denne andelsklassen ble lansert den 2019-03-04