Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

småbolagsfond a

Små selskaper har historisk sett hatt en bedre kursutvikling.

Om fondeT

Carnegie Småbolagsfond investerer i mindre verdiselskaper på Stockholmsbørsen. Små selskaper har historisk sett hatt en bedre kursutvikling enn større selskaper; de har flere vekstmuligheter og blir oftere kjøpt opp.

Dette påvirker som regel kursen positivt, samtidig som små selskaper generelt har en høyere resultatvekst enn store selskaper. Vi i Carnegie Fonder gjør våre egne analyser, og vi er på utkikk etter veldrevne selskaper med sterk balanse og stort potensial.

DETTE ER ET FOND FOR DEG SOM:

  • tror at små svenske selskaper har langsiktig potensial
  • er villig til å ta litt mer risiko for å få muligheten for god avkastning
  • har lyst til å investere i unike bedrifter som er for små for vanlige Sverige-fond

Fondsforvalter

Mattias Montgomery

Ble ansatt i 2019 og har jobbet i bransjen siden 2014.

Sammenlign med
  1. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere.
  2. Denne andelsklassen ble lansert den 2012-01-31