Lukk

SPAR Balanserad

19 mai 2022
96,82 kr
Én dag
-1,56%
Viser data for
SPAR Balanserad
Sammenlign med

Om fondet

Carnegie SPAR Balanserad er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond for deg som ønsker en differensiering på selskaper, bransjer og aktivaklasser.

I Carnegie SPAR Balanserad finnes det både aksjer (60 %) og renteinstrumenter (40 %), noe som innebærer god risikospredning.

Størstedelen av fondet investeres direkte i aksjer, og dette gjøres ved å kombinere globale markedsledere og svenske kvalitetsselskaper. Forvalteren er aktiv i allokeringen og velger ut noen av de fremste posisjonene i Carnegie Global Quality Companies og svanemerkede Carnegie All Cap (et artikkel 9-fond).

I tillegg tar Carnegie SPAR Balanserad vare på spennende tematiske fondsinvesteringer rettet mot for eksempel infrastruktur og private equity.

Tyngden mot aksjesiden skaper et godt langsiktig potensial, samtidig som rentekomponenten kan fungere som en støtdemper. Carnegie Fonders forvaltningsteam har omfattende erfaring med nordiske kredittinstrumenter, og Carnegie SPAR Balanserad kan investere i rentefond som for eksempel Carnegie Corporate Bond, Carnegie High Yield Select og Carnegie Investment Grade.


Magnus Gustafsson er ansvarlig forvalter for Carnegie SPAR Balanserad. Til å hjelpe seg han Carnegie Fonders team på 23 forvaltere. Simon Reinius og Anna Strömberg er forvaltere av henholdsvis Carnegie Global Quality Companies og Carnegie All Cap. Niklas Edman, Maria Andersson, Mona Stenmark og Mikael Engvall står for forvaltningen av våre rentefond. Alle disse forvalterne jobber tett sammen for å optimalisere Carnegie SPAR Balanserads sammensetning og avkastning.

 

Fondsforvalter

Magnus Gustafsson

M.Phil. i statsvitenskap fra Uppsala universitet. Ble ansatt i 2014 og har jobbet i bransjen siden 1996.

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
1,66%
Minsteinnskudd – en gang / månedlig
0kr/0kr
Kursnotering
Daglig

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
SE
Startdato
2021-09-15
ISIN
SE0016787063

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Referanseindeks
48% MSCI World Net Total Return, 12% SIX Portfolio Return, 40% Solactive SEK IG Credit
Referanseindeks

Referanseindeksen har blitt brukt som grunnlag for beregning av Tracking Error og Active Share. Den valgte referanseindeksen anses å være relevant, siden den er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.

Vis aktivafordeling
Oppdatert 2022-04-30

Største posisjoner

Carnegie Investment Grade A Cap
16,43%
Carnegie Fonder Portfolio Corporate Bond 3 SEK Cap
15,82%
Carnegie Fonder Portfolio High Yield 3 Cap
2,46%
Unilever Plc Reg
2,06%
Deutsche Telekom AG Reg
2,02%
Alphabet Inc A
2,00%
Merck & Co Inc
1,99%
Sony Group Corp
1,93%
Roche Holding Ltd Pref
1,92%
BlackRock Inc
1,81%
Andre posisjoner
51,55%

Geografisk fordeling

Sverige
20,31%
Verden
19,30%
USA
19,04%
Norden
18,29%
Andre
23,06%

Aktivafordeling

Aksjer
57,23%
Fond
37,59%
Likvide midler
5,18%