Skip to content

Riskinformasjon Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

SPAR Balanserad

Carnegie SPAR Balanserad er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond for deg som ønsker en differensiering på selskaper, bransjer og aktivaklasser.

om fondeT

I Carnegie SPAR Balanserad finnes det både aksjer (60 %) og renteinstrumenter (40 %), noe som innebærer god risikospredning.

Størstedelen av fondet investeres direkte i aksjer, og dette gjøres ved å kombinere globale markedsledere og svenske kvalitetsselskaper. Forvalteren er aktiv i allokeringen og velger ut noen av de fremste posisjonene i Carnegie Global Quality Companies og svanemerkede Carnegie All Cap (et artikkel 9-fond).

I tillegg tar Carnegie SPAR Balanserad vare på spennende tematiske fondsinvesteringer rettet mot for eksempel infrastruktur og private equity.

Tyngden mot aksjesiden skaper et godt langsiktig potensial, samtidig som rentekomponenten kan fungere som en støtdemper. Carnegie Fonders forvaltningsteam har omfattende erfaring med nordiske kredittinstrumenter, og Carnegie SPAR Balanserad kan investere i rentefond som for eksempel Carnegie Corporate Bond, Carnegie High Yield Select og Carnegie Investment Grade.

Fondsforvalter

Magnus Gustafsson

M.Phil. i statsvitenskap fra Uppsala universitet. Ble ansatt i 2014 og har jobbet i bransjen siden 1996.

Sammenlign med
  1. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere.
  2. Denne andelsklassen ble lansert den 2021-09-15.

om fondeT

Magnus Gustafsson er ansvarlig forvalter for Carnegie SPAR Balanserad. Til å hjelpe seg han Carnegie Fonders team på 23 forvaltere. Simon Reinius og Anna Strömberg er forvaltere av henholdsvis Carnegie Global Quality Companies og Carnegie All Cap. Niklas Edman, Maria Andersson, Mona Stenmark og Mikael Engvall står for forvaltningen av våre rentefond. Alle disse forvalterne jobber tett sammen for å optimalisere Carnegie SPAR Balanserads sammensetning og avkastning.