Lukk

SPAR Global

19 mai 2022
96,27 kr
Én dag
-2,49%
Viser data for
SPAR Global
Sammenlign med

Om fondet

Carnegie SPAR Global er et aktivt forvaltet aksjefond for deg som ønsker å investere bærekraftig i noen av verdens beste selskaper.

Størstedelen av fondet investeres direkte i aksjer, nemlig i en kombinasjon av globale markedsledere og svenske kvalitetsselskaper. Forvalteren er aktiv i allokeringen og velger ut noen av de fremste posisjonene i Carnegie Global Quality Companies og svanemerkede Carnegie All Cap (et artikkel 9-fond).

I tillegg tar Carnegie SPAR Global vare på spennende tematiske fondsinvesteringer rettet mot for eksempel infrastruktur og private equity.


Magnus Gustafsson er ansvarlig forvalter for Carnegie SPAR Global. Til å hjelpe seg har han Carnegie Fonders team på 23 forvaltere, ikke minst Simon Reinius og Anna Strömberg. Simon og Anna er forvaltere av henholdsvis Carnegie Global Quality Companies og Carnegie All Cap. De samarbeider tett for å optimalisere Carnegie SPAR Globals sammensetning og avkastning.

Fondsforvalter

Magnus Gustafsson

M.Phil. i statsvitenskap fra Uppsala universitet. Ble ansatt i 2014 og har jobbet i bransjen siden 1996.

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
1,62%
Minsteinnskudd – en gang / månedlig
0kr/0kr
Kursnotering
Daglig

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
SE
Startdato
2021-09-17
ISIN
SE0016787048

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Referanseindeks
80% MSCI World Net Total Return, 20% SIX Portfolio Return
Referanseindeks

Referanseindeksen har blitt brukt som grunnlag for beregning av Tracking Error og Active Share. Den valgte referanseindeksen anses å være relevant, siden den er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.

Vis aktivafordeling
Oppdatert 2022-04-30

Største posisjoner

Unilever Plc Reg
3,55%
Deutsche Telekom AG Reg
3,39%
Merck & Co Inc
3,29%
Sony Group Corp
3,22%
Roche Holding Ltd Pref
3,08%
Check Point Software Tec Ltd
2,85%
Alphabet Inc A
2,80%
Pepsico Inc
2,65%
GlaxoSmithKline Plc
2,64%
BlackRock Inc
2,63%
Andre posisjoner
69,90%

Geografisk fordeling

USA
29,91%
Sverige
27,06%
Storbritannia
10,83%
Sveits
7,65%
Andre
24,55%

Aktivafordeling

Aksjer
91,86%
Fond
4,44%
Likvide midler
3,70%