Skip to content

Riskinformasjon Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

SPar Global

Om fondeT

Carnegie SPAR Global er et aktivt forvaltet aksjefond for deg som ønsker å investere bærekraftig i noen av verdens beste selskaper.

Størstedelen av fondet investeres direkte i aksjer, nemlig i en kombinasjon av globale markedsledere og svenske kvalitetsselskaper. Forvalteren er aktiv i allokeringen og velger ut noen av de fremste posisjonene i Carnegie Global Quality Companies og svanemerkede Carnegie All Cap (et artikkel 9-fond).

I tillegg tar Carnegie SPAR Global vare på spennende tematiske fondsinvesteringer rettet mot for eksempel infrastruktur og private equity.

Magnus Gustafsson er ansvarlig forvalter for Carnegie SPAR Global. Til å hjelpe seg har han Carnegie Fonders team på 23 forvaltere, ikke minst Simon Reinius og Anna Strömberg. Simon og Anna er forvaltere av henholdsvis Carnegie Global Quality Companies og Carnegie All Cap. De samarbeider tett for å optimalisere Carnegie SPAR Globals sammensetning og avkastning.

Fondsforvalter

Magnus Gustafsson

M.Phil. i statsvitenskap fra Uppsala universitet. Ble ansatt i 2014 og har jobbet i bransjen siden 1996.

Sammenlign med
  1. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere.
  2. Denne andelsklassen ble lansert den 2021-09-17