Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

SPIN-OFF B

Svenske og nordiske selskaper involvert i fisjon.

Om fondeT

Carnegie Spin-Off er et unikt fond som investerer i svenske og nordiske selskaper involvert i fisjon: selskaper som allerede har fisjonert ut en virksomhet, selskaper som selv er utfisjonert, og dessuten selskaper som står foran en fisjon.

Fondsforvalter

Simon Blecher

Fondsforvalter og CIO.

Fondsforvalter

Mattias Montgomery

Ble ansatt i 2019 og har jobbet i bransjen siden 2014.

Sammenlign med
  1. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere.
  2. Denne andelsklassen ble lansert den 2019-10-22

Bærekraftsrelaterte Opplysninger

Informasjon i samsvar med EU-forordningen SFDR finner du nedenfor.