Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

strategifond a

Et solid fundament i den langsiktige sparingen.

Om fondet

Carnegie Strategifond er et totalavkastningsfond som investerer i nordiske verdipapirer med god avkastning, både selskapsobligasjoner med god rente og aksjer med høyt utbytte.

Fondet har lavere risiko enn et vanlig aksjefond og samtidig større muligheter enn et rent obligasjonsfond. I motsetning til tradisjonelle kombinasjonsfond er Carnegie Strategifond fokusert, og dette betyr at antall aksje- og kredittposisjoner er begrenset. Det finnes bare rom for våre absolutt beste investeringsideer.

Fondsforvalter

John Strömgren

Markedsøkonom. Ble ansatt i 1996 og har jobbet i bransjen siden 1984.

Fondsforvalter

Simon Blecher

Fondsforvalter og CIO.

Fondsforvalter

Niklas Edman

MSc i foretaksøkonomi fra Handelshögskolan i Stockholm. Ble ansatt i 2013 og har jobbet i bransjen siden 2007.

Sammenlign med
  1. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere.
  2. Denne andelsklassen ble lansert den 1988-08-11.