Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

strategy fund 3 SEK

Et solid fundament i den langsiktige sparingen.

Om fondet

Siden 2 november 2017 er Carnegie Strategy Fund et såkalt tilføringsfond og investerer kapitalen i Carnegie Strategifond, mottakerfondet. Fondene blir dermed forvaltet identisk. For mer informasjon om mottakerfondets innehav, se Carnegie Strategifond

Fondsforvalter

John Strömgren

Markedsøkonom. Ble ansatt i 1996 og har jobbet i bransjen siden 1984.

Fondsforvalter

Simon Blecher

Fondsforvalter og CIO.

Fondsforvalter

Niklas Edman

MSc i foretaksøkonomi fra Handelshögskolan i Stockholm. Ble ansatt i 2013 og har jobbet i bransjen siden 2007.

Sammenlign med
  1. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere.
  2. Denne andelsklassen ble lansert den 1994-01-01.

BÆREKRAFTSRELATERTE OPPLYSNINGER

Carnegie Strategy er et tilføringsfond (feeder) og investerer kapitalen i Carnegie Strategifond, som er mottakerfondet (master). Fondenes forvaltning og bærekraftsarbeid er dermed identisk. Du finner informasjon om bærekraft for Carnegie Strategifond i lenken nedenfor.