Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

sverigefond A

Carnegie Sverigefond investerer i børsnoterte svenske aksjer og inneholder landets beste og mest stabile selskaper.

Om fondet

Carnegie Sverigefond investerer i børsnoterte svenske aksjer og inneholder landets beste og mest stabile selskaper. Vi investerer langsiktig i verdiselskaper – selskaper med bærekraftig virksomhet, sterk balanse og gode utbyttemuligheter. Et ideelt selskap har også gode framtidsutsikter, høy lønnsomhet over tid og et mål som deles av ledelsen og aksjonærene.

Fondet forvaltes aktivt og inneholder 20 til 40 aksjer. Vi tar investeringsbeslutningene våre basert på egne analyser og erfaringer samt hyppige bedriftsbesøk.

Fondsforvalter

Mattias Sjödin

Medforvalter Carnegie Sweden Fund. Ansatt siden 2021, i bransjen siden 1997.

Fondsforvalter

Simon Blecher

Fondsforvalter og CIO.

Sammenlign med
  1. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere.
  2. Denne andelsklassen ble lansert den 1987-01-08.