Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

total 3 SEK

Om fondet

Carnegie Total er et kombinasjonsfond som investerer i noen av Carnegie Fonders mest vellykkede fond. I Carnegie Total finnes det både aksje- og obligasjonsfond, og dette betyr at du får en god risikospredning. Fondet består av 60 prosent aksjefond og 40 prosent rentefond. Det er et internasjonalt velprøvd modell.

Carnegie Total blir aktivt forvaltet av et erfarent investeringsutvalg, og målet er til enhver tid å være den mest attraktive løsningen for langsiktig sparing, slik som din pensjonssparing.


DETTE ER ET FOND FOR DEG SOM:

  • søker et aktivt forvaltet fond som investerer i andre aktive fond
  • har lyst til å investere i et fond for langsiktig sparing
  • ønsker sikker sparing med god risikospredning

Fondsforvalter

Magnus Gustafsson

M.Phil. i statsvitenskap fra Uppsala universitet. Ble ansatt i 2014 og har jobbet i bransjen siden 1996.

Sammenlign med
  1. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere.
  2. Denne andelsklassen ble lansert den 2016-08-30.