Lukk

Carnegie Vega A

30 september 2021
135,05 kr
Én dag
-0,68%
Viser data for
Carnegie Vega A
Sammenlign med

Om fondet

Carnegie Vega er et fond som investerer globalt i 5–15 hedgefond der den systematiske risikoen anses å være lav.

Fondsforvalter

Simon Reinius

Emanuel Furubo

Kjøp Carnegie Vega A

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
2,61%
Minsteinnskudd – en gang / månedlig
0kr/0kr

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
SE
Startdato
2003-04-30
ISIN
SE0001065285

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Total risiko
3,63%
Total risiko

Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.

Sharpe-forhold
0,55
Sharpe-forhold

Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.

Omløpshastighet
0,09 g./år
Omløpshastighet

Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.

Referanseindeks
HFRX Global Hedge Fund Index
Referanseindeks

Referanseindeksen har blitt brukt som grunnlag for beregning av Tracking Error og Active Share. Den valgte referanseindeksen anses å være relevant, siden den er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Tracking error
3,80%
Tracking error

Tracking error viser hvor mye fondets avkastning svinger i verdi sammenlignet med referanseindeksen. Jo lavere tracking error, desto høyere korrelasjon til referanseindeksen. Jo høyere tracking error, desto større avvik fra indeksen. Oppgis i prosent.

Vis aktivafordeling
Oppdatert 2021-07-30

Største posisjoner

Sector Investment Fds Plc Healthcare Value A Cap
13,97%
BlackRock Strategic Equity HF Ltd
13,90%
Nordkinn Fixed Inc Macro Master Fd A Cap
12,14%
MontLake UCITS Platform ICAV Crabel Gemini Fd A Foun Poo Cap
11,20%
Lynx Units
9,23%
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Cap
6,93%
Trium UCITS Platform Plc ESG Emissions Impact Fd F Cap
6,02%
Lynx Constel Fd (Bermuda) Ltd C
5,38%
Systematica Macro RV Fd Ltd Dist
5,03%
Manticore Fd Ltd IN
2,92%
Andre posisjoner
13,30%

Geografisk fordeling

Verden
61,61%
EUR
25,09%
Sverige
13,43%
Luxembourg
-0,12%

Aktivafordeling

Fond
86,70%
Likvide midler
13,40%
Valutaterminer
-0,09%