Lukk

All Cap

5 august 2022
232,29 kr
Én dag
-1,41%
Viser data for
All Cap
Sammenlign med

Om fondet

Carnegie All Cap er et svanemerket aksjefond som baserer investeringene på en grundig bærekraftsanalyse. Fondet investerer i de mest bærekraftige nordisk børsnoterte selskapene, fra small cap til large cap.

  • vil investere ekstra bærekraftig. Carnegie All Cap er Sveriges første svanemerkede fond, med strenge krav og årlig revisjon utført av Miljömärkning Sverige AB;
  • ikke bare brenner for miljøhensyn, men også for sosiale spørsmål og god forretningsetikk. Gjennom verktøyet CF THORanalyserer Carnegie Fonders forvaltere over 100 forskjellige ESG-spørsmål;
  • mener at selskaper bør kombinere et ambisiøst bærekraftsarbeid med en veldrevet økonomi og sterk forretningsmodell;
  • liker tanken på en bredere portefølje av både små og store selskaper – «all cap»;
  • ønsker et fond med dokumentert god historisk avkastning. Carnegie All Cap har 5 stjerner hos Morningstar.

Fondsforvalter

Anna Strömberg

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
1,36%
Minsteinnskudd – en gang / månedlig
0kr/0kr
Kursnotering
Daglig
Bankgironummer
5719-3419

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
SE
Startdato
2016-02-10
ISIN
SE0007704804
Morningstar-rating

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Total risiko
20,90%
Total risiko

Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.

Sharpe-forhold
0,60
Sharpe-forhold

Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.

Omløpshastighet
0,43 g./år
Omløpshastighet

Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.

Referanseindeks
SIX Portfolio Return
Referanseindeks

Referanseindeksen har blitt brukt som grunnlag for beregning av Tracking Error og Active Share. Den valgte referanseindeksen anses å være relevant, siden den er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Tracking error
5,25%
Tracking error

Tracking error viser hvor mye fondets avkastning svinger i verdi sammenlignet med referanseindeksen. Jo lavere tracking error, desto høyere korrelasjon til referanseindeksen. Jo høyere tracking error, desto større avvik fra indeksen. Oppgis i prosent.

Active share
79%
Active share

Active share måler hvor mye fondets sammensetning avviker fra referanseindeksen. Jo høyere tall, desto høyere avvik. Oppgis som en prosentverdi.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.

Vis aktivafordeling
Oppdatert 2022-07-31

Største posisjoner

Atlas Copco B REG
4,96%
Alfa Laval AB
4,69%
Nibe Industrier AB
4,59%
Hexagon AB
4,46%
ABB Ltd Reg
4,45%
Skandinavi Enskil Bank AB Stoc A
4,33%
AstraZeneca Plc
4,10%
Volvo AB B
3,88%
Essity AB B Reg
3,76%
OX2 AB
3,74%
Andre posisjoner
57,03%

Geografisk fordeling

Sverige
89,53%
Sveits
5,97%
Storbritannia
4,10%
Luxembourg
0,40%

Aktivafordeling

Aksjer
97,01%
Likvide midler
2,99%

Artikler

Investeringer i mer effektiv ressursbruk, omstilling til fornybar energi og grønt drivstoff
Carnegie All Cap

Investeringer i mer effektiv ressursbruk, omstilling til fornybar energi og grønt drivstoff

Sammen med første kvartal 2021 legger vi et helt år med pandemi bak oss. Fremdeles preger koronaen alt som skjer, men tonen endrer seg i takt med at vaksineringen kommer...

Anna Strömberg 6 april 2021