Lukk

High Yield 3 NOK

Carnegie High Yield er et bredt rentefond som investerer i høyavkastende selskapsobligasjoner, såkalt High Yield, i hele Norden.
19 mai 2022
99,42 kr
Én dag
-0,23%
Viser data for
High Yield 3 NOK
Sammenlign med

Om fondet

Carnegie High Yield er et bredt rentefond som investerer i høyavkastende selskapsobligasjoner, såkalt High Yield, i hele Norden.

Fondsforvalter

Niklas Edman

MSc i foretaksøkonomi fra Handelshögskolan i Stockholm. Ble ansatt i 2013 og har jobbet i bransjen siden 2007.

Gustav Ekhagen

PDF for nedlasting

Kjøp High Yield 3 NOK

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
1,07%
Minsteinnskudd – en gang / månedlig
0kr/0kr
Kursnotering
Daglig

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
LU
Startdato
2021-10-15
ISIN
LU2348699229

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Referanseindeks
-
Referanseindeks

Det foreligger ikke noen referanseindeks, siden det ikke finnes noen indeks som er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.