Lukk

Indienfond A

19 mai 2022
656,25 kr
Én dag
-3,11%
Viser data for
Indienfond A
Sammenlign med

Om fondet

Carnegie Indienfond gir eksponering mot et av verdens mest spennende vekstmarkeder.

India har i det siste tiåret etablert seg som en økonomisk stormakt med ekstremt høy vekst. Landet er godt posisjonert for fortsatt vekst. Veksten i landets økonomi er drevet av innenlandsk etterspørsel og strukturelle temaer som forbruk, investeringer i infrastruktur, outsourcing av produksjon og utenlandske direkteinvesteringer. Carnegie Indienfond har valgt ut selskaper som nyter godt av veksten.

DETTE ER ET FOND FOR DEG SOM:
  • tror på god fremtidig økonomisk utvikling i India
  • ønsker å utvide sparingen til et marked i utvikling
  • har en langsiktig sparehorisont på minst fem år

Fondsforvalter

Gunnar Påhlson

Regnskapsfører fra Stockholms universitet. Ble ansatt i 2006 og har jobbet i bransjen siden 1981.

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
2,22%
Minsteinnskudd – en gang / månedlig
0kr/0kr
Kursnotering
Daglig
Fondsnummer i PPM
505586
Bankgironummer
5812-8125

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
SE
Startdato
2004-09-01
ISIN
SE0001209834
Morningstar-rating

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Total risiko
14,00%
Total risiko

Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.

Sharpe-forhold
1,65
Sharpe-forhold

Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.

Omløpshastighet
0,36 g./år
Omløpshastighet

Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.

Referanseindeks
MSCI India 10/40 Net Total Return
Referanseindeks

Referanseindeksen har blitt brukt som grunnlag for beregning av Tracking Error og Active Share. Den valgte referanseindeksen anses å være relevant, siden den er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Tracking error
5,39%
Tracking error

Tracking error viser hvor mye fondets avkastning svinger i verdi sammenlignet med referanseindeksen. Jo lavere tracking error, desto høyere korrelasjon til referanseindeksen. Jo høyere tracking error, desto større avvik fra indeksen. Oppgis i prosent.

Active share
49%
Active share

Active share måler hvor mye fondets sammensetning avviker fra referanseindeksen. Jo høyere tall, desto høyere avvik. Oppgis som en prosentverdi.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.

Vis aktivafordeling
Oppdatert 2022-04-30

Største posisjoner

Reliance Industries Ltd Dematerialised
8,28%
Infosys Ltd Reg
7,13%
ICICI Bank Ltd Reg
6,70%
Titan Co Ltd Reg
5,41%
Voltas Ltd Dematerialised
4,95%
Bajaj Finance Ltd
4,60%
Tata Consultancy Services Ltd
4,45%
Housing Dev Finance Corp Ltd
3,94%
Kansai Nerolac Paints Ltd Reg
3,54%
Bharti Airtel Ltd Dematerialised
3,39%
Andre posisjoner
47,62%

Geografisk fordeling

India
92,94%
Sverige
3,80%
Storbritannia
2,24%
USA
1,16%

Aktivafordeling

Aksjer
96,34%
Likvide midler
3,66%

Artikler

Det indiske markedet fortsatte sin positive utvikling i juli
Carnegie Indienfond

Det indiske markedet fortsatte sin positive utvikling i juli

I løpet av måneden la de indiske selskapene frem resultater for årets første kvartal. Med tanke på at Indias økonomi var nedstengt i samme periode i fjor, burde de komme...

Gunnar Påhlson 5 august 2021
ESG på agendaen
Carnegie Indienfond

ESG på agendaen

Det indiske markedet fortsatte sin positive utvikling i juni. Børsen stiger i takt med at India henter seg inn etter den andre bølgen av covid-19 som rammet landet i april...

Gunnar Påhlson 6 juli 2021
Økonomien tøffer videre mot alle odds
Carnegie Indienfond

Økonomien tøffer videre mot alle odds

Det indiske markedet utviklet seg sterkt i mai og hentet inn hele tapet fra april og enda litt til. Hvis man bare skulle basert seg på nyhetsmeldingene fra CNN og...

Gunnar Påhlson 7 juni 2021
Flere innlegg