Lukk

Multi A

19 mai 2022
120,18 kr
Én dag
-0,13%
Viser data for
Multi A
Sammenlign med

Om fondet

Carnegie Multi er et globalt allokeringsfond som investerer 40 prosent i aksjefond, 30 prosent i rentefond og 30 prosent i alternative aktiva, for eksempel hedgefond.

Fonden investerar i ett urval av Carnegie Fonders mest framgångsrika aktie- och räntefonder, men kompletteras med fonder från Carneo-gruppen. Samtliga fonder i Carnegie Multi är aktivt förvaltade, vilket är en förutsättning för ansvarsfulla investeringar. Underliggande fonders fondbolag har skrivit under PRI.

Carnegie Multi investerer i et utvalg av Carnegie Fonders mest vellykkede kapital- og rentefond, og suppleres med fond fra Carneo-gruppen. Alle fondene i Carnegie Multi forvaltes aktivt, som er en forutsetning for ansvarlige investeringer. Fondsselskapene til underliggende fond har skrevet under på PRI.

Det er også mulig for Carnegie Multi å investere i fond som ellers bare er tilgjengelige for Carnegie Fonds direktekunder, inkludert spesialfondene Carnegie Micro Cap og Carnegie High Yield Select.

Fondsforvalter

Magnus Gustafsson

M.Phil. i statsvitenskap fra Uppsala universitet. Ble ansatt i 2014 og har jobbet i bransjen siden 1996.

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
1,60%
Minsteinnskudd – en gang / månedlig
0kr/0kr
Kursnotering
Daglig
Bankgironummer
5007-6223

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
SE
Startdato
2019-03-04
ISIN
SE0011843705
Morningstar-rating

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Total risiko
6,21%
Total risiko

Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.

Sharpe-forhold
1,97
Sharpe-forhold

Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.

Omløpshastighet
0,68 g./år
Omløpshastighet

Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.

Referanseindeks
-
Referanseindeks

Det foreligger ikke noen referanseindeks, siden det ikke finnes noen indeks som er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.

Vis aktivafordeling
Oppdatert 2022-04-30

Største posisjoner

SEB Prime Solutions Nordic Cro Sta Ret R SEK Cap
13,01%
Carnegie Sverigefond A Cap
12,79%
Carnegie Fonder Portfolio High Yield Select 3 SEK Cap
12,67%
Carnegie Fonder Portfolio Corporate Bond 3 SEK Cap
8,90%
SEB Prime Solutions Nordic Cro Tot Ret Bd Fd R SEK Dist
7,49%
Carnegie Gl Quality Co A Cap
5,57%
Carnegie Micro Cap A Cap
4,95%
Carnegie Fonder Portfolio High Yield 3 Cap
4,15%
Carnegie Listed Infrastructure A Cap
3,80%
Carnegie Spin Off B Cap
3,31%
Andre posisjoner
23,37%

Geografisk fordeling

Norden
46,22%
Verden
37,72%
Sverige
12,96%
Asia
2,99%
Andre
0,11%

Aktivafordeling

Fond
86,93%
Likvide midler
13,07%