Lukk

Småbolags­fond A

19 mai 2022
465,56 kr
Én dag
-0,22%
Viser data for
Småbolags­fond A
Sammenlign med

Om fondet

Carnegie Småbolagsfond investerer i mindre verdiselskaper på Stockholmsbørsen. Små selskaper har historisk sett hatt en bedre kursutvikling enn større selskaper; de har flere vekstmuligheter og blir oftere kjøpt opp. Dette påvirker som regel kursen positivt, samtidig som små selskaper generelt har en høyere resultatvekst enn store selskaper. Vi i Carnegie Fonder gjør våre egne analyser, og vi er på utkikk etter veldrevne selskaper med sterk balanse og stort potensial.

DETTE ER ET FOND FOR DEG SOM:
  • tror at små svenske selskaper har langsiktig potensial
  • er villig til å ta litt mer risiko for å få muligheten for god avkastning
  • har lyst til å investere i unike bedrifter som er for små for vanlige Sverige-fond

Fondsforvalter

Mattias Montgomery

Ble ansatt i 2019 og har jobbet i bransjen siden 2014.

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
1,61%
Minsteinnskudd – en gang / månedlig
0kr/0kr
Kursnotering
Daglig
Fondsnummer i PPM
584912
Bankgironummer
828-0638

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
SE
Startdato
2012-01-31
ISIN
SE0004392025
Morningstar-rating

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Total risiko
21,60%
Total risiko

Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.

Sharpe-forhold
1,23
Sharpe-forhold

Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.

Omløpshastighet
1,08 g./år
Omløpshastighet

Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.

Referanseindeks
Carnegie Small Cap Return
Referanseindeks

Referanseindeksen har blitt brukt som grunnlag for beregning av Tracking Error og Active Share. Den valgte referanseindeksen anses å være relevant, siden den er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Tracking error
6,04%
Tracking error

Tracking error viser hvor mye fondets avkastning svinger i verdi sammenlignet med referanseindeksen. Jo lavere tracking error, desto høyere korrelasjon til referanseindeksen. Jo høyere tracking error, desto større avvik fra indeksen. Oppgis i prosent.

Active share
91%
Active share

Active share måler hvor mye fondets sammensetning avviker fra referanseindeksen. Jo høyere tall, desto høyere avvik. Oppgis som en prosentverdi.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.

Vis aktivafordeling
Oppdatert 2022-04-30

Største posisjoner

Mildef Group AB
7,57%
Ratos AB B
5,56%
NCAB Group AB
5,56%
Modern Times Group AB B
4,95%
Lindab Intl AB
4,84%
Stendorren Fastigheter AB B
4,62%
Norva24 Group AB (publ)
4,32%
Netel Holding AB
4,29%
Electrolux AB
4,06%
Inwido AB
4,03%
Andre posisjoner
50,20%

Geografisk fordeling

Sverige
96,20%
Norge
3,99%
Luxembourg
-0,19%

Aktivafordeling

Aksjer
95,91%
Likvide midler
4,09%

Artikler

G5 og Fortinova nye posisjoner i november.
Carnegie Småbolagsfond

G5 og Fortinova nye posisjoner i november.

I løpet av måneden ble G5 lagt til som en ny posisjon. Selskapet er en spillutvikler som fokuserer på kvinner over 35, og som har sin hovedstyrke innenfor spill av...

Mattias Montgomery 6 desember 2021
Humble – en ny posisjon
Carnegie Småbolagsfond

Humble – en ny posisjon

I september tok fondet inn Humble som en ny posisjon. Vi mener at oppkjøpene bidrar til å redusere risikoen for at individuelle produkter eller kategori svikter, uten at vi går...

Mattias Montgomery 6 oktober 2021
Eiendomsselskaper vi tror på: Diös, Stendörren og Amasten
Carnegie Småbolagsfond

Eiendomsselskaper vi tror på: Diös, Stendörren og Amasten

2021 har vært et sterkt år for eiendom. Vi har vanskelig for å finne selskaper i sektoren som kan fortsette å levere vekst i kontantstrømmen uten å innebære høy risiko...

Mattias Montgomery 3 september 2021
Flere innlegg