Lukk

Strategifond A

5 august 2022
1 752,74 kr
Én dag
-0,83%
Viser data for
Strategifond A
Sammenlign med

Om fondet

Carnegie Strategifond finnes også i andelsklassen Strategifond G som retter seg mot institusjonelle investorer og betaler utbytte hvert kvartal.

Carnegie Strategifond er et totalavkastningsfond som investerer i nordiske verdipapirer med god avkastning, både selskapsobligasjoner med god rente og aksjer med høyt utbytte.

Fondet har lavere risiko enn et vanlig aksjefond og samtidig større muligheter enn et rent obligasjonsfond. I motsetning til tradisjonelle kombinasjonsfond er Carnegie Strategifond fokusert, og dette betyr at antall aksje- og kredittposisjoner er begrenset. Det finnes bare rom for våre absolutt beste investeringsideer.

DETTE ER ET FOND FOR DEG SOM:
  • har lyst til å investere i nordiske selskaper med lav prising og pen kontantstrøm
  • ønsker et solid fundament i den langsiktige sparingen
  • ønsker et fond som investerer i både aksjer og selskapsobligasjoner

Fondsforvalter

John Strömgren

Markedsøkonom. Ble ansatt i 1996 og har jobbet i bransjen siden 1984.

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
1,51%
Minsteinnskudd – en gang / månedlig
0kr/0kr
Kursnotering
Daglig
Fondsnummer i PPM
357483
Bankgironummer
5402-9681

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
SE
Startdato
1988-08-11
ISIN
SE0000429813
Morningstar-rating

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Total risiko
13,10%
Total risiko

Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.

Sharpe-forhold
0,78
Sharpe-forhold

Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.

Omløpshastighet
0,54 g./år
Omløpshastighet

Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.

Referanseindeks
-
Referanseindeks

Det foreligger ikke noen referanseindeks, siden det ikke finnes noen indeks som er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.

Vis aktivafordeling
Oppdatert 2022-07-31

Største posisjoner

Investor AB B
9,25%
Essity AB B Reg
5,46%
Lifco AB
4,16%
ABB Ltd Reg
4,07%
Holmen AB Reg B
3,85%
Volvo AB B
3,36%
Sandvik AB
2,46%
Alfa Laval AB
2,40%
Karnov Group AB Reg
2,25%
Atrium Ljungberg B
2,20%
Andre posisjoner
60,54%

Geografisk fordeling

Sverige
70,72%
Norge
10,77%
Sveits
4,07%
Danmark
3,38%
Andre
11,06%

Aktivafordeling

Aksjer
61,01%
Rentebærende verdipapirer
33,91%
Likvide midler
4,91%
Valutaterminer
0,09%
Fond
0,07%

Artikler

Mer forsiktig offensiv
Carnegie Strategifond

Mer forsiktig offensiv

Oppsvinget i økonomien og aksjemarkedene fortsatte i november, selv om rapportene om høyere enn forventet inflasjon er bekymringsfulle. Prisøkninger på varige goder er den viktigste drivkraften. Det er grunn til...

John Strömgren 6 desember 2021
Skogselskapenes aksjer har falt, derfor øker fondet i Holmen.
Carnegie Strategifond

Skogselskapenes aksjer har falt, derfor øker fondet i Holmen.

I august reduserte fondet aksjeandelen for å redusere risikonivået. Dette viste seg å være lurt, siden aksjene har utviklet seg svakt siden den gang. Årsakene er mange, men en av...

John Strömgren 5 oktober 2021
«Strategifondet er ikke et tradisjonelt kombinasjonsfond»
Carnegie Strategifond

«Strategifondet er ikke et tradisjonelt kombinasjonsfond»

Et tradisjonelt kombinasjonsfond består normalt av 60 prosent aksjer og 40 prosent obligasjoner. Tanken er at obligasjonene skal gi en stabil avkastning og stige i verdi i urolige tider når...

John Strömgren 3 september 2021
Flere innlegg