Lukk

Strategy Fund 3 NOK

30 september 2022
130,06 nok
Én dag
+1,02%
Viser data for
Strategy Fund 3 NOK
Sammenlign med

Om fondet

I november 2017 ble Carnegie Strategy Fund endelig tilgjengelig for norske investorer og Carnegie Strategy Fund B er sikret i norske kroner. For Carnegie Strategy Funds historikk, klikk her.

Historisk sett har de fire nordiske børsene vært overlegne. De siste 50 årene har Stockholmsbørsen vært den beste i verden. Norge, Danmark og spesielt Finland har også klart seg svært bra.

Carnegie Strategy Fund sikrer deg den nordiske veksten og leter etter avkastning med minst mulig risiko – og finner det i et begrenset antall aksjer og selskapsobligasjoner. Cirka 40 % av porteføljen består av selskapsobligasjoner med attraktiv rente, mens 60 % er aksjer med høy avkastning. Trikset er at de rette selskapsobligasjonene ikke bare reduserer risikoen i fondet, men faktisk bidrar til den langsiktige avkastningen.

Carnegie Strategy Fund 3 (NOK) investerer sin kapital i Carnegie Strategifond. Forvaltningen er dermed identisk, men Carnegie Strategy Fund 3 (NOK) er valutasikret i norske kroner. Dermed slipper norske investorer å ta valutarisiko. Den norske og svenske kronen variere i verdi, noe som skaper bevegelser som kan påvirke avkastningen negativt.

Fondsforvalter

John Strömgren

Markedsøkonom. Ble ansatt i 1996 og har jobbet i bransjen siden 1984.

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
1,45%
Minsteinnskudd – en gang / månedlig
0nok/0nok
Kursnotering
Daglig

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
LU
Startdato
2017-11-02
ISIN
LU1521756715
Morningstar-rating

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Total risiko
13,20%
Total risiko

Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.

Sharpe-forhold
0,50
Sharpe-forhold

Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.

Omløpshastighet
0,00 g./år
Omløpshastighet

Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.

Referanseindeks
-
Referanseindeks

Det foreligger ikke noen referanseindeks, siden det ikke finnes noen indeks som er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.

Artikler

Aksjemarkedene gå oppover, de lange rentene har klatret noe, kredittmarginene krymper, og råvareprisene stiger
Carnegie Strategy Fund

Aksjemarkedene gå oppover, de lange rentene har klatret noe, kredittmarginene krymper, og råvareprisene stiger

Samstemte markedsbevegelser indikerer at verdensøkonomien nå er i ferd med å styrke seg. Aksjemarkedene gå oppover, de lange rentene har klatret noe, kredittmarginene krymper, og råvareprisene stiger. Dessuten er det...

John Strömgren 8 september 2020
Fortsatt positiv utvikling i juli
Carnegie Strategy Fund

Fortsatt positiv utvikling i juli

Både aksje- og selskapsobligasjonsmarkedene fortsatte den positive utviklingen i juli. Fondet steg også med 3,64 prosent. I aksjemarkedet forklares den sterke utviklingen hovedsakelig med kraftig oppgang for en liten gruppe...

John Strömgren 2 august 2020
Ytterligere aksjer i Essity, Telia og Investor
Carnegie Strategy Fund

Ytterligere aksjer i Essity, Telia og Investor

Utviklingen på børsene indikerer at verdensøkonomien vil hente seg inn relativt raskt. Den massive støtten som stater og sentralbanker iverksetter, forventes å få en langsiktig effekt. Samtidig letter nå land...

John Strömgren 3 juli 2020
Flere innlegg