Lukk

Sverigefond A

6 juli 2022
3 472,96 kr
Én dag
+1,86%
Viser data for
Sverigefond A
Sammenlign med

Om fondet

Carnegie Sverigefond investerer i børsnoterte svenske aksjer og inneholder landets beste og mest stabile selskaper. Vi investerer langsiktig i verdiselskaper – selskaper med bærekraftig virksomhet, sterk balanse og gode utbyttemuligheter. Et ideelt selskap har også gode framtidsutsikter, høy lønnsomhet over tid og et mål som deles av ledelsen og aksjonærene.

Fondet forvaltes aktivt og inneholder 20 til 40 aksjer. Vi tar investeringsbeslutningene våre basert på egne analyser og erfaringer samt hyppige bedriftsbesøk.

DETTE ER ET FOND FOR DEG SOM:
  • har lyst til å investere i et Sverige-fond med en lang og pen historikk
  • tror på fortsatt framgang for svenske kvalitetsselskaper
  • har en langsiktig investeringshorisont på minst tre til fem år

Fondsforvalter

Simon Blecher

BSc i foretaksøkonomi fra Stockholms universitet. Ble ansatt i 2006 og har jobbet i bransjen siden 2000.

Mattias Sjödin

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
1,41%
Minsteinnskudd – en gang / månedlig
0kr/0kr
Kursnotering
Daglig
Fondsnummer i PPM
393314
Bankgironummer
5614-6863

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
SE
Startdato
1987-01-08
ISIN
SE0000429789
Morningstar-rating

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Total risiko
16,90%
Total risiko

Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.

Sharpe-forhold
0,48
Sharpe-forhold

Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.

Omløpshastighet
0,35 g./år
Omløpshastighet

Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.

Referanseindeks
SIX Portfolio Return
Referanseindeks

Referanseindeksen har blitt brukt som grunnlag for beregning av Tracking Error og Active Share. Den valgte referanseindeksen anses å være relevant, siden den er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Tracking error
5,63%
Tracking error

Tracking error viser hvor mye fondets avkastning svinger i verdi sammenlignet med referanseindeksen. Jo lavere tracking error, desto høyere korrelasjon til referanseindeksen. Jo høyere tracking error, desto større avvik fra indeksen. Oppgis i prosent.

Active share
63%
Active share

Active share måler hvor mye fondets sammensetning avviker fra referanseindeksen. Jo høyere tall, desto høyere avvik. Oppgis som en prosentverdi.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.

Vis aktivafordeling
Oppdatert 2022-06-30

Største posisjoner

Investor AB B
8,12%
Volvo AB B
7,06%
Essity AB B Reg
5,84%
Atlas Copco B REG
4,94%
AstraZeneca Plc
4,91%
Sandvik AB
4,59%
Assa Abloy AB B
4,22%
Telefon AB LM Ericsson B
4,07%
Lifco AB
4,00%
ABB Ltd Reg
3,93%
Andre posisjoner
48,31%

Geografisk fordeling

Sverige
91,17%
Storbritannia
4,91%
Sveits
3,93%
Luxembourg
-0,02%

Aktivafordeling

Aksjer
96,12%
Likvide midler
3,88%

Artikler

August: Ericsson, H&M og Electrolux
Carnegie Sverigefond

August: Ericsson, H&M og Electrolux

Høytrykk og konstant badevær i juni og juli ble avløst av regntunge august. På den svenske børsen opplevde vi et lignende omslag: Rapporteringssesongen var nesten over, og vi fikk en...

Simon Blecher 1 september 2021
«For en langsiktig investor varsler dette godt»
Carnegie Sverigefond

«For en langsiktig investor varsler dette godt»

Og også i juli … Rapportene er sterke og marginene rekordhøye. Konjunkturen tøffer videre, børsen gjør det samme, og rentene faller. Vårens kraftige oppgang i lange renter, både i USA...

Simon Blecher 9 august 2021
Sterk utvikling på søvnig børs
Carnegie Sverigefond

Sterk utvikling på søvnig børs

Børsen begynner å bli litt mer sliten i den forstand at omsetningen faller, noe som selvsagt ikke er uvanlig om sommeren. Gode nyheter mottas ikke lenger med like hysteriske kursreaksjoner,...

Simon Blecher 6 juli 2021
Flere innlegg