Lukk

Total 3 SEK

28 januar 2022
152,42 kr
Én dag
+0,31%
Viser data for
Total 3 SEK
Sammenlign med

Om fondet

Carnegie Total er et kombinasjonsfond som investerer i noen av Carnegie Fonders mest vellykkede fond. I Carnegie Total finnes det både aksje- og obligasjonsfond, og dette betyr at du får en god risikospredning. Fondet består av 60 prosent aksjefond og 40 prosent rentefond. Det er et internasjonalt velprøvd modell.

Carnegie Total blir aktivt forvaltet av et erfarent investeringsutvalg, og målet er til enhver tid å være den mest attraktive løsningen for langsiktig sparing, slik som din pensjonssparing.

DETTE ER ET FOND FOR DEG SOM:
  • søker et aktivt forvaltet fond som investerer i andre aktive fond
  • har lyst til å investere i et fond for langsiktig sparing
  • ønsker sikker sparing med god risikospredning

Fondsforvalter

Magnus Gustafsson

M.Phil. i statsvitenskap fra Uppsala universitet. Ble ansatt i 2014 og har jobbet i bransjen siden 1996.

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
1,87%
Minsteinnskudd – en gang / månedlig
0kr/0kr
Kursnotering
Daglig
Bankgironummer
701-8088

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
LU
Startdato
2016-08-30
ISIN
LU1418639750
Morningstar-rating

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Total risiko
13,00%
Total risiko

Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.

Sharpe-forhold
0,85
Sharpe-forhold

Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.

Omløpshastighet
0,15 g./år
Omløpshastighet

Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.

Referanseindeks
-
Referanseindeks

Det foreligger ikke noen referanseindeks, siden det ikke finnes noen indeks som er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.

Vis aktivafordeling
Oppdatert 2021-12-31

Største posisjoner

Carnegie Sverigefond A Cap
18,90%
Carnegie Fonder Portfolio High Yield Select 3 SEK Cap
14,34%
Carnegie Investment Grade A Cap
11,68%
Carnegie Fonder Portfolio Corporate Bond 3 SEK Cap
11,07%
C WorldWide Global Equities Ethical A1 Cap
9,47%
Carnegie Smabolagsfond A Cap
8,70%
Carnegie Spin Off B Cap
5,08%
Carnegie Rysslandsfond A Cap
4,32%
Carnegie Gl Quality Co A Cap
4,24%
Carnegie Asia A Cap
3,81%
Andre posisjoner
8,39%

Geografisk fordeling

Verden
69,05%
Norden
26,15%
Asia
3,81%
Luxembourg
0,99%

Aktivafordeling

Fond
99,01%
Likvide midler
0,99%