Lukk

«For en langsiktig investor varsler dette godt»

Og også i juli … Rapportene er sterke og marginene rekordhøye. Konjunkturen tøffer videre, børsen gjør det samme, og rentene faller. Vårens kraftige oppgang i lange renter, både i USA og her hjemme, har tatt slutt. I stedet har renten snudd nedover.

Naturligvis førte dette til at aksjene i sykliske selskaper sto stille eller falt, samtidig som rentesensitive selskaper og høyt prisede selskaper fortsatte å gasse på. Unntaket var banksektoren – som går sine egne veier til tross for rentenedgangen. Muligens er grunnen at ESB – og snart FI – tillater utbytte. Dermed vil kanskje 10–20 prosent av bankenes børsverdi havne hos aksjonærene de kommende årene, til dels fordi kredittapene vil glimre med sitt fravær og resultatet dermed holdes oppe på svært pene nivåer.

Rapportene fra selskaper som Electrolux, Sandvik og Volvo var knallsterke, men førte innledningsvis til store negative bevegelser grunnet ting som at marginen avvek med noen tiendedeler, eller at ledelsen uttrykte en viss forsiktighet. Vi må minne oss selv om at prisingen av disse selskapene i forhold til nåværende balanse er ganske forsiktig og i tråd med historiske multipler, eller enda lavere. Samtidig handles de fleste aksjene på børsen til 30–40 % over historiske multipler.

For en langsiktig investor er dette et godt tegn.

Mens børsen tøffer frem fra dag til dag og setter nye rekorder, fortsetter verdens sentralbanker å stimulere økonomien og samtidig presse ned de globale rentene. Spredningen av deltaviruset får sentralbankene til å forlenge stimulien ytterligere(!), med det resultatet at likviditeten strømmer inn i aksjemarkedene, som stiger og stiger – og vekst avler som kjent vekst. Før eller siden vil selvfølgelig denne trenden brytes, men det er egentlig ganske meningsløst og umulig å spekulere i når det skjer.

Da er det mer interessant å finne selskaper som vil kunne levere positiv avkastning til en anstendig risiko. Og gjerne selskaper av den noe mer defensive sorten. Et av disse er Telia Sonera, der vi økte posisjonen etter rapporten. For en gangs skyld gjør selskapet som det sier: Det legger frem gode tall og deler ut overskuddet til aksjonærene. Det er per i dag vanskelig å se for seg hvordan det skal kunne tape penger på sikt. Vi økte også posisjonen i lavtprisede Astra Zeneca.

Mer om fonder

Sverigefond A

Carnegie Sverigefond investerer i børsnoterte svenske aksjer og inneholder landets beste og mest stabile selskaper. Vi investerer langsiktig i verdiselskaper – selskaper med bærekraftig virksomhet, sterk balanse og gode utbyttemuligheter....

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

August: Ericsson, H&M og Electrolux
Carnegie Sverigefond

August: Ericsson, H&M og Electrolux

Høytrykk og konstant badevær i juni og juli ble avløst av regntunge august. På den svenske børsen opplevde vi et lignende omslag: Rapporteringssesongen var nesten over, og vi fikk en...

Simon Blecher 1 september 2021
Sterk utvikling på søvnig børs
Carnegie Sverigefond

Sterk utvikling på søvnig børs

Børsen begynner å bli litt mer sliten i den forstand at omsetningen faller, noe som selvsagt ikke er uvanlig om sommeren. Gode nyheter mottas ikke lenger med like hysteriske kursreaksjoner,...

Simon Blecher 6 juli 2021
Konjunkturen er knallsterk, men det er grunn til å heise varselflagg
Carnegie Sverigefond

Konjunkturen er knallsterk, men det er grunn til å heise varselflagg

Endelig! Børsen har ligget ett skritt foran i over ett år, men nå ser man også tydelig de stadig mer positive effektene av at pandemien er på vikende front i...

Simon Blecher 7 juni 2021