Lukk

Fornyet optimisme favoriserer vekstmarkedene

I mars under ett observerte vi relativt små endringer for gjeld fra vekstmarkeder, og Carnegie Emerging Markets Corporate Bond falt med 0,01 prosent.

Den amerikanske sentralbanken vedtok som ventet å gjennomføre årets første renteøkning i midten av mars, da styringsrenten ble justert opp med 0,25 prosentpoeng. Samtidig bremset stigningen i lange amerikanske renter. Noe av grunnen er utvilsomt usikkerhet omkring president Trumps evne til å tvinge gjennom reformer som skal stimulere den innenlandske økonomien.

I begynnelsen av måneden ble det registrert en relativt stor kapitalutgang fra amerikanske høyrenteobligasjoner, og kredittspreadene økte noe.

Porteføljen har generelt hatt en relativt rolig måned med liten aktivitet, og vi foretok ingen større endringer. Vi har fortsatt å redusere eksponeringen mot Mexico og solgt en posisjon i landets ledende bank, BBVA Bancomer.

Det har blitt gjennomført en rekke nyemisjoner i løpet av måneden. Siden kredittspreadene ofte er små, er vi relativt kresne med hensyn til hvilke vi ønsker å delta i. Etter vår oppfatning har spreadene nådd et nivå som gjør at det er vanskelig å få betalt for en generell innstramming av markedet. I stedet er selve utvelgelsen, det vil si å velge riktig kredittinstrument, stadig viktigere for fortsatt positiv utvikling.

Det ser generelt bra ut for mange vekstmarkeder, og en rekke land nyter godt av reformer og fornyet optimisme. Man forventer også at færre vekstmarkedsselskaper kommer til å få økonomiske problemer i 2017 sammenlignet med fjor. De siste kvartalene har vi også merket en nedgang i antall nedgraderinger i forhold til antall oppgraderinger fra ledende ratingbyrå. Imidlertid må vi også ta hensyn til at markedet stort sett har priset inn en slik utvikling.

I Emerging Markets Corporate Bond fortsetter vi å opprettholde en balansert portefølje, både når det gjelder kredittrisiko, renterisiko og geografisk spredning. Målet er å oppnå positive resultater samtidig som porteføljen har relativt lav volatilitet.

 

 

 

Flere artikler

Økt tilbud av emisjoner
Carnegie Emerging Markets Corporate Bond

Økt tilbud av emisjoner

Den positive utviklingen for selskapsobligasjoner på globale vekstmarkeder fortsatte i april. I løpet av måneden ble det også fart i nyemisjonene, og foreløpige tall tyder på at vi satte en...

Mikael Engvall 1 mai 2019
Vi øker i oppgradert Alrosa
Carnegie Emerging Markets Corporate Bond

Vi øker i oppgradert Alrosa

Også i mars fortsatte det å strømme kapital inn i selskapsobligasjoner fra globale vekstmarkeder, slik at markedet fikk fortsatt støtte. Selv om aktiviteten på primærmarkedet har kommet i gang, er...

Mona Stenmark 4 april 2019
Sterk utvikling i Latin-Amerika
Carnegie Emerging Markets Corporate Bond

Sterk utvikling i Latin-Amerika

Det strømmer fortsatt kapital inn i selskapsobligasjoner fra vekstmarkeder, og vi har notert en relativt stabil utvikling med hensyn til kredittspreader. Langsiktige USA-renter steg også mot slutten av februar etter...

Mona Stenmark 4 mars 2019