Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Carnegie Investment Grade

Fortsatt aktivitet i kredittmarkedet

Etter en roligere avslutning på september tok aktiviteten seg opp igjen i oktober, og vi fikk en rekke emisjoner i markedet. Volvo Treasury sto for mesteparten av volumet da de utstedte hele 8 milliarder SEK. Vi valgte å investere diversifisert i både 2 års løpetid med fast rente og 3 års løpetid med flytende rente.

Andre selskaper som utstedte papirer i oktober, var investeringsselskapet Lundbergs og Nykredit. Lundbergs utstedte en 4-årig obligasjon med fast rente der vi valgte å ta eksponering. Nykredit utstedte en såkalt SNP-obligasjon (Senior Non Preferred) som har en løpetid på 3 år, og som betaler STIBOR +135 poeng.

I annenhåndsmarkedet økte vi eksponeringen noe i blant annet eiendomsselskapet Humlegården, som vi ser på som en svært stabil aktør i sektoren. Eiendomssektoren har jo slitt på visse hold. Men et selskap som gjør det stadig bedre, er nettopp Humlegården. Vi ser muligheter for god avkastning i eiendomssektoren til tross for et utfordrende miljø, men dette krever at man er selektiv med hvilke selskaper man velger.

Vi la også til noe eksponering mot statseide Sveaskog, der vi solgte en obligasjon med kortere løpetid. ICA er et annet selskap der vi økte posisjonen noe. Samtidig har vi solgt en del posisjoner med kortere løpetid, for eksempel i Scania, Fabege og Volvofinans Bank. I oktober har selskapsrapportene strømmet på.

Det utfordrende miljøet vi har hatt har enkelte steder, har begynt å merkes på tallene, som lenge har holdt seg relativt sterke og stabile. Mange selskaper står overfor redusert etterspørsel og økte rentekostnader, noe som også gjenspeiles i de fleste rapportene.

Vi kan imidlertid konstatere at de fleste selskapene fortsatt ser stabile ut fra et kredittperspektiv, til tross for mer krevende forhold. Når vi ser fremover, finnes det selvfølgelig en viss risiko for at vi kommer til å oppleve volatile markeder. Grunnen høyere inflasjonstall enn ventet priser markedet inn en ytterligere renteøkning fra Riksbanken i november. Vi følger konsekvent vår defensive investeringsfilosofi med fokus på stabile selskaper, bærekraft, likviditet og diversifisering.


Vi kan imidlertid konstatere at de fleste selskapene fortsatt ser stabile ut fra et kredittperspektiv, til tross for mer krevende forhold. Når vi ser fremover, finnes det selvfølgelig en viss risiko for at vi kommer til å oppleve volatile markeder. Grunnen høyere inflasjonstall enn ventet priser markedet inn en ytterligere renteøkning fra Riksbanken i november. Vi følger konsekvent vår defensive investeringsfilosofi med fokus på stabile selskaper, bærekraft, likviditet og diversifisering.

Mona Stenmark

Forfatter

Mona Stenmark

M.Phil. i samfunnsøkonomi fra Uppsala universitet. Ble ansatt i 2003 og har jobbet i bransjen siden 2003.