Lukk

Fortsatt positiv utvikling i juli

Både aksje- og selskapsobligasjonsmarkedene fortsatte den positive utviklingen i juli. Fondet steg også med 3,64 prosent. I aksjemarkedet forklares den sterke utviklingen hovedsakelig med kraftig oppgang for en liten gruppe aksjer. Hittil i år har de 5 største aksjene i S&P 500 gitt en avkastning på 35 prosent, mens de andre 495 har hatt en negativ utvikling totalt sett. Vi kan se et lignende mønster i Sverige, der Ericsson, Swedish Match og Evolution Gaming har levd sitt eget liv og steget kraftig. De to sistnevnte aksjene (henholdsvis tobakk og spill) holder vi oss unna av hensyn til bærekraft.

Den svenske kronen har styrket seg kraftig, spesielt sammenlignet med USA-dollar. Dette er sannsynligvis et tegn på økt risikoappetitt og større etterspørsel både i Sverige og globalt. Sterkere svensk krone betyr sannsynligvis at forventningene til kommende kvartalsrapporter fra svenske eksportbedrifter blir redusert. Styrkingen av kronen kan også ha fått ekstra drahjelp ved at spredningen av koronaviruset har minket betydelig i Sverige. Imidlertid har spredningen skutt fart mange andre steder – inkludert i flere stater i USA, der samfunnet sannsynligvis har blitt åpnet opp for tidlig. Det vil nok ta lengre tid før samfunn og økonomi kommer tilbake til det normale enn det vi trodde for bare et par måneder siden.

Selskapsrapportene for andre kvartal har hittil generelt innfridd eller overgått markedsforventningene både i Sverige og i utlandet. På bransjenivå har nok reaksjonene vært mest positive på rapportene fra de mer sykliske sektorene, mens selskaper med mer defensivt fokus har blitt møtt med noe mindre entusiasme. Ser man på resultatkomponentene for de svenske selskapene totalt sett, er omsetningen noe bedre (+2 prosent) enn forventet, samtidig som driftsresultatet er drøyt 15 prosent bedre. Siden de lavere kostnadene sannsynligvis er midlertidige – iallfall delvis – speiler ikke tallene underliggende kvalitet i samme grad som om det positive avviket hadde vært drevet av høyere omsetning.

«Det er også imponerende at de klarte å opprettholde en relativt god margin til tross for det ekstreme omsetningstapet.»

På selskapsnivå fantes det likevel eksempler på rapporter som overrasket positivt med god underliggende kvalitet, inkludert fondets posisjoner Volvo og ABB. Volvo rapporterte om høyere enn forventet leveranse av lastebiler. Det er også imponerende at de klarte å opprettholde en relativt god margin til tross for det ekstreme omsetningstapet. Driftsmarginen var i underkant av 5 prosent (ca. 3 prosent justert for mottatt permitteringsstøtte) til tross for et omsetningstap på 40 prosent. Kvartalet kan derfor anses som et første bevis på at Volvo nå står bedre rustet enn tidligere til å møte økonomiske svingninger. Ordresituasjonen rettferdiggjør også en viss optimisme fremover, selv om ledelsen velger å ta en forsiktig holdning.

ABBs rapport var generelt bedre enn forventet. Fremfor alt var marginene høyere på grunn av god kostnadskontroll (også når man tar hensyn til mottatt permitteringsstøtte), men også ordreinngangen og omsetningen var gjennomgående bedre. Spesielt innen Robotics & Motion var lønnsomheten bedre enn forventet takket være innhentingen i Kina kombinert med høy margin i den delen av ordrebeholdningen som ble fakturert i løpet av kvartalet. Det er selvfølgelig også positivt for aksjen at ABB startet tilbakekjøpsprogrammet sitt etter rapporten. Tilbakekjøpene omfatter opptil 10 prosent av utestående aksjer og løper frem til mars 2021. Fondet har økt posisjonen i ABB i løpet av måneden.

FastPartner er en ny posisjon på obligasjonssiden som vi fikk inn i fondet etter en lengre diskusjon med selskapet og dets banker. Vi ser for oss en attraktiv ratingutvikling til IG-rating i overskuelig fremtid (fra dagens BB+-rating). Verisure utstedte en ny seniorobligasjon som fondet investerte i, og som nå er et av dets største obligasjonsposisjoner.

Mer om fonder

Flere artikler

Aksjemarkedene gå oppover, de lange rentene har klatret noe, kredittmarginene krymper, og råvareprisene stiger
Carnegie Strategy Fund

Aksjemarkedene gå oppover, de lange rentene har klatret noe, kredittmarginene krymper, og råvareprisene stiger

Samstemte markedsbevegelser indikerer at verdensøkonomien nå er i ferd med å styrke seg. Aksjemarkedene gå oppover, de lange rentene har klatret noe, kredittmarginene krymper, og råvareprisene stiger. Dessuten er det...

John Strömgren 8 september 2020
Ytterligere aksjer i Essity, Telia og Investor
Carnegie Strategy Fund

Ytterligere aksjer i Essity, Telia og Investor

Utviklingen på børsene indikerer at verdensøkonomien vil hente seg inn relativt raskt. Den massive støtten som stater og sentralbanker iverksetter, forventes å få en langsiktig effekt. Samtidig letter nå land...

John Strömgren 3 juli 2020
Rekordstor prisingsdifferanse mellom vekst- og verdiaksjer
Carnegie Strategy Fund

Rekordstor prisingsdifferanse mellom vekst- og verdiaksjer

Etter hvert som spredningen av koronaviruset har avtatt og flere land har begynt å lette på restriksjonene, har verdipapirmarkedene styrket seg gradvis. Noen av aksjemarkedene har nesten kommet tilbake til...

John Strömgren 4 juni 2020