Lukk

Fortsatt sterk utvikling for Corporate Bond

Etter et par stille sommermåneder begynte markedsaktiviteten å øke igjen – sakte, men sikkert – mot slutten av august. Takket være tilbudsmangel, stor kapitalflyt inn i fond og generelt sett godkjente rapporter, har risikosentimentet hold seg godt.

Boris Johnson har anmodet dronningen om å suspendere parlamentet og prøver i praksis å forhindre at det stopper en hard Brexit. USA og Kina har fortsatt et svart-hvitt-forhold, og sprikende konjunktursignaler fører til at børsene veksler mellom eufori og fortvilelse.

Kombinasjonen av usikkerhetsfaktorer gjør at det blir stadig vanskeligere å navigere, og den siste tiden har blant annet verdens sentralbanker gjort en U-sving. Fed har kuttet rentene, ECB signalisert planer for nye stimulipakker, og Riksbankens famler seg frem på rentemøtene. Dette har fått de lange rentene til å falle igjen.

I løpet av sommeren holdt risikoappetitten seg god og likviditeten seg sterk. I kombinasjon med dueaktige sentralbanker førte dette til at aktivaprisene steg videre. Da det nordiske primærmarkedet sakte, men sikkert begynte å skyte fart i siste del av august, var det fortsatt gunstig for selskapene å hente inn finansiering. Vi deltok blant annet i emisjoner fra Bonheur og Ocean Yield. Europa hadde som vanlig ferie i august, og aktiviteten var relativt lav.

Mot slutten av måneden kom rapportene fra High Yield-selskapene våre, og vi konstaterer at utsiktene svekkes av politisk uro og svakere konjunktursignaler, selv om resultatene generelt sett er godkjent. Markedene var relativt stabile i løpet av måneden, og mesteparten av avkastningen kom fra selskapenes renteutbetalinger, selv det fortsatt skjer positive ting på selskapsnivå.

Flere artikler

Fokus på en likvid portefølje
Carnegie Corporate Bond

Fokus på en likvid portefølje

I begynnelsen ble hele obligasjonsuniverset solgt kraftig ned uansett bransje, selv om fallet var størst for obligasjoner med høyere risiko, såkalte High Yield. Turisme- og oljerelaterte papirer ble rammet ekstra...

Maria Andersson 6 april 2020
Større kontantbeholdning og fokus på likviditet
Carnegie Corporate Bond

Større kontantbeholdning og fokus på likviditet

Februar begynte sterkt med økt risikoappetitt og børser som steg på bred front etter en noe svakere utvikling i slutten av januar. Men sentimentet svingte kraftig siste uke i februar...

Maria Andersson 4 mars 2020
Sterkt nordisk marked til tross for global uro
Carnegie Corporate Bond

Sterkt nordisk marked til tross for global uro

Det nye året begynte i samme ånd som i fjor, med god risikoappetitt og fortsatt jakt på avkastning. Men i januar ble det sterke sentimentet brått svekket av spenninger mellom...

Maria Andersson 4 februar 2020