Lukk

Fortsetter oppgangen?

Utviklingen i november gav ytterligere et positivt bidrag til Carnegie Strategifonds åravkastning.

Hvis det ikke skjer noe helt uforutsett i desember, vil 2019-avkastnig bli helt i særklasse. Dette kan være vanskelig å forstå, tatt i betraktning stemningen som rådde i siste del av 2018.

En viktig forklaring er at den amerikanske sentralbanken har endret kurs og satt renten ned i stedet for opp for slik å stimulere økonomien. Dermed fører nå sentralbankene i alle de større økonomiene en ekspansiv pengepolitikk. Den svenske riksbanken går mot strømmen og øker sannsynligvis styringsrenten nå i desember, slik at den kommer opp i 0 prosent. Merk at 10-årige statsobligasjoner igjen handles med positiv rente. Den svenske kronen har også styrket seg de siste ukene.

De sterke aksjemarkedene har fått mange analytikere til å påpeke at børsoppgangen er uvanlig langvarig. Dette stemmer hvis man regner fra og med bunnen under forrige resesjon. Men hvis man i stedet anvender definisjonen som sier at syklusen starter når tidligere toppnoteringer er slått, begynte dagens økning først i 2013. Seks år kan virke lenge, men sammenlignet med tidligere sykluser, for eksempel oppgangsperiodene 1954–1972 og 1980–1999, er det mye tid igjen. For ikke å snakke om nedgangsperioden som varte i årene 2000–2013. Slike beregninger er selvfølgelig en lek med tall, men de viser at argumenter om børsutvikling basert på sykluslengde bør tas med en klype salt.

Porteføljen har ikke blitt endret i nevneverdig grad i november. Aksjeposten i SKF er solgt etter en pen oppgang som følge av økt konjunkturoptimisme. I stedet har vi investert i en gammel kjenning, nemlig Industrivärden, som et resultat av økt rabatt. Vi har også økt i ABB, Kinnevik, Securitas og Volvo, mens posisjonen i Dometic er redusert. På obligasjonssiden har Pioneer Property løst inn heleobligasjonen, og fondet har også redusert posisjonene i Crayon og Scan Global. I stedet har vi investert i obligasjoner i BEWI, Heimstaden Bostad, Kistefon, Max Fast og Norled. Allokeringen mellom aksjer og obligasjoner er stort sett uendret.

 

Flere artikler

Vi øker i Atrium Ljungberg etter aksjefall
Carnegie Strategifond

Vi øker i Atrium Ljungberg etter aksjefall

Så lenge koronaviruset først og fremst holdt seg i Kina, tok verdipapirmarkedene infeksjonen med ro. Men da viruset etablerte seg i Nord-Italia, ble effektene desto større. Børsen har falt bredt...

John Strömgren 4 mars 2020
Et ekstraordinært år
Carnegie Strategifond

Et ekstraordinært år

Fondet steg med 2,4 prosent i desember. Aksjemarkedene fikk en pen utvikling takket være signaler om konkret fremgang i handelsforhandlingene mellom USA og Kina. Sannsynligheten for en relativt ordnet brexit...

John Strömgren 7 januar 2020
«Holmens eiendommer er åpenbart undervurdert»
Carnegie Strategifond

«Holmens eiendommer er åpenbart undervurdert»

I oktober kom det inn gode nyheter fra to fronter som over lengre tid hadde voldt verdipapirmarkedene bekymringer. For det første ser det ut til at USA og Kina kan...

John Strömgren 5 november 2019