Lukk

God etterspørsel etter nordisk kreditt

I mars var de europeiske kredittindeksene relativt stabile. Børsen avsluttet måneden på samme nivå som den begynte, men de langsiktige markedsrentene hadde fortsatt en ujevn utvikling. Kort fortalt har markedet blitt påvirket av blandede signaler når det gjelder synet på risiko, og uttalelsene fra den amerikanske sentralbanken har fått stor innflytelse.

I USA er den økonomiske utviklingen fortsatt stabil, og dette var også grunnen til Feds tredje renteøkning etter finanskrisen. Sentralbanksjef Yellens kom imidlertid med en forsiktig uttalelse som gjorde at de langsiktige markedsrentene falt til tross for høyere styringsrente. Rentenedgangen i andre halvdel av mars var altså mer en følge av pengepolitiske nyanser og politisk risiko enn av at makrodataene overrasket negativt.

Etterspørselen etter nordisk kreditt holdt seg høy i løpet av måneden, og dette ble gjenspeilet i et sterkt primærmarked for kredittinstrumenter med lav og høy rente, både når det gjaldt antall emisjoner og volum. For eksempel utstedte Telia hybridkapital med en samlet verdi på 6,5 milliarder svenske kroner og 900 millioner euro. Eiendomsselskapet Balder utstedte 1 milliard euro etter å ha skaffet seg en offentlig rating i slutten av februar. I tillegg til at transaksjonsvolumene var store, gikk mange nye selskaper ut og prøvde å hente inn kapital i obligasjonsmarkedet.

I mars deltok vi i emisjoner fra blant annet Telia, Balder, bokkjeden Akademibokhandeln, Swedbank og det norske IT-konsulentselskapet Crayon. Carnegie Corporate Bond B steg med 0,37 prosent og fikk først og fremst drahjelp fra fondets høyrentepapirer. Obligasjoner med lavere kredittrisiko hadde også en god måned. På grunn av rentenivået har vi fortsatt en kort rentebinding på under ett år.

Kort fortalt ligger det fremdeles positive makrodata og høyere inflasjonsforventninger på den ene vektskålen. På den andre ligger Trump, politiske valg og en mindre ekspansiv pengepolitikk. Siden det er fare for økt volatilitet framover, jobber vi fortsatt for å opprettholde en balansert portefølje.

 

 

 

 

 

Flere artikler

Kvalitetsobligasjoner på attraktive nivåer
Carnegie Corporate Bond

Kvalitetsobligasjoner på attraktive nivåer

I praksis burde den forestående rapporteringssesongen ikke få noen betydning, siden mange selskaper fungerte som normalt langt ut i kvartalet. Det vitnes om stor usikkerhet som fører til gjetninger om...

Niklas Edman 7 mai 2020
Fokus på en likvid portefølje
Carnegie Corporate Bond

Fokus på en likvid portefølje

I begynnelsen ble hele obligasjonsuniverset solgt kraftig ned uansett bransje, selv om fallet var størst for obligasjoner med høyere risiko, såkalte High Yield. Turisme- og oljerelaterte papirer ble rammet ekstra...

Maria Andersson 6 april 2020
Større kontantbeholdning og fokus på likviditet
Carnegie Corporate Bond

Større kontantbeholdning og fokus på likviditet

Februar begynte sterkt med økt risikoappetitt og børser som steg på bred front etter en noe svakere utvikling i slutten av januar. Men sentimentet svingte kraftig siste uke i februar...

Maria Andersson 4 mars 2020