Lukk

God underliggende utvikling og stadig flere avhendinger

I august kom den beste utviklingen i Compass, Pantheon og Chrysalis. Som før gir publiserte rapporter og positive nyheter utslag i høyere børskurser når markedet får konkret informasjon om god verdiutvikling.

Hvis man ser på hele året under ett, har de amerikanske fondsselskapene gjort dett best, tett fulgt av en blanding av dyktige selskaper som amerikanske Compass, tyske Aurelius, franske Eurazeo samt britiske Chrysalis og HG Capital. De to britiske selskapene har en høy andel av investeringer i programvare og digitale forretningsmodeller, mens de andre har en bredere miks av aktiva.

Posisjonene våre rapporterer god utvikling for underliggende porteføljeselskaper, og stadig flere avhendinger til attraktiv prising. Forvaltningen har fungert godt, og allokeringsvalgene våre har gitt en betydelig høyere avkastning enn om vi hadde hatt en likevektet portefølje. Årets høye avkastning skyldes delvis en opphenting etter 2020-pandemien.

Avkastningen siden årsskiftet er 19,8 %, noe som er nøyaktig det samme som avkastningen over fem år. Til tross for at posisjonene våre har steget i år, ligger mange av aksjevurderingene på et attraktivt nivå. Vi har økt allokeringen i flere posisjoner som omsettes med ca. 20 % rabatt mot en konservativ NAV, dvs. prising av underliggende porteføljeselskaper.

Flere amerikanske fondsselskaper har en aksjeprising som tilsvarer fast avgift pluss kontanter, noe som betyr at overskuddsdelingen vurderes til null. For de børsnoterte private-equity-selskapene generelt finnes det imidlertid eksempler på høy prising, også i Sverige.

Vi er fortsatt positive til at private equity har muligheter til å levere god avkastning sammenlignet med andre aktivaklasser. Underliggende selskaper har en pen utvikling, og private-equity-modellen med aktivt eierskap og fokus på lønnsomhetsforbedringer og vekst har gode muligheter til å fortsette å levere høy verdivekst. Selvfølgelig har vi særlig tillit til de forvalterne vi har valgt, og posisjonene utvikler seg godt, samtidig som aksjeverdiene er på et rimelig nivå.

 

Mer om fonder

Listed Private Equity A

Carnegie Listed Private Equity investerer globalt i børsnoterte private-equity-selskaper, med stor spredning på ulike bransjer og geografiske områder. ser mulighetene i en unik aktivatype som tidligere bare var tilgjengelig for...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Positivt syn til tross for nervøst marked
Carnegie Listed Private Equity A

Positivt syn til tross for nervøst marked

Etter en lang periode med positiv utvikling snudde aksjemarkedene nedover i september, og alle de større indeksene utenfor Japan og Kina var negative. Som i tidligere perioder med markedsturbulens klarte...

Tom Berggren 6 oktober 2021
Digitalisering og vekst
Carnegie Listed Private Equity A

Digitalisering og vekst

I juni ga Carnegie Listed Private Equity en avkastning på +4,0 prosent, og siden årsskiftet har det steget med +25,6 prosent. Månedens beste utvikling ble oppnådd av Chrysalis, Ares Management,...

Tom Berggren 6 juli 2021
«Vi foretrekker selskaper med lang og sterk track-record»
Carnegie Listed Private Equity A

«Vi foretrekker selskaper med lang og sterk track-record»

Månedens beste selskaper var ONEX, Oakley Capital, Investor, 3i Infrastructure og Chrysalis. Disse posisjonene er gode eksempler på hvilke selskaper vi velger blant de ca. 300 børsnoterte private-equity-selskapene som finnes...

Tom Berggren 4 juni 2021