Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Innsikt

Godt posisjonert for en tøffere periode

September ble nok en tøff måned for verdensøkonomien. Vi opplever økte forventninger om at vedvarende høye inflasjonstall og renter skal føre til en lengre periode med svak økonomisk vekst. Inflasjonen drives av energipriser, og i Sverige i stor grad også av matvarepriser – som blir sterkt påvirket av den svake svenske kronen.

Blant selskaper er vi hovedsakelig urolige for varige forbruksvarer og andre sykliske bransjer. I denne konjunktursituasjonen ser vi imidlertid at fondets tematiske fokus på bærekraft er klart positivt. Fondet har stor eksponering mot energiprodusenter og selskaper som utvikler og leverer tjenester relatert til fornybar energi – som unektelig er en ressurstype som vil få et klart løft når man skal løse den pågående energikrisen. Også selskaper med et sterkt miljøfokus gjennom energieffektivitet og sirkulære forretningsmodeller vil bli relative vinnere i et miljø preget av høye strømpriser og komponentmangel.

Til tross for volatilitet har det vært en viss aktivitet i primærmarkedet. Vi har imidlertid ikke deltatt i noen av utstedelsene, siden vi har funnet bedre muligheter i det sekundære markedet, der vi har justert vektingen i visse selskaper.

Zengun er nå fondets største investering. Zengun er en byggentreprenør som har fokus på langsiktige relasjoner med store eiendomsaktører som ønsker å gjennomføre prosjekter med høy kvalitet.

    De jobber nesten utelukkende med en cost+-modell, noe som innebærer svært begrenset risiko på prosjektnivå. Og når ordreboken samtidig er rekordsterk, finnes det god visibilitet et par år fremover. At selskapet har kjøpt tilbake 20 prosent av utestående obligasjoner, vitner om finansiell styrke.

    Vi mener at fondet er godt posisjonert for en tøffere periode. Risikofaktorene som finnes, gjenspeiles godt i den økende avkastningen, som er på et historisk toppnivå.

    Forfatter

    Niklas Edman

    MSc i foretaksøkonomi fra Handelshögskolan i Stockholm. Ble ansatt i 2013 og har jobbet i bransjen siden 2007.