Lukk

Grønt, grønt og blått

I april tok vårvarmen overhånd, og risikoappetitten holdt seg god som et resultat av global lettelse der blant annet de politiske relasjonene syntes å være på rett vei.

Brexit-forhandlerne ble enige om å forlenge utmeldingsfristen, Trump og Xi Jinping utveksler tilsynelatende vennlige ord, og Nord-Koreas Kim Jong-Un ser ut til å bli mer velvillig stilt til nedrustning. Selv Fed har myknet opp og sender signaler om at det er mer sannsynlig med stimulans enn innstramming. De globale markedene fortsatte å gjøre det sterkt i løpet av april, men i slutten av måneden opplevde vi en viss nedgang/stabilisering innenfor europeiske høyrentepapirer.

God risikovillighet og fortsatt gunstig klima for emisjoner har ført til at flere selskaper benytter anledningen og henter inn ny kapital, enten til vekst eller fremtidig refinansiering. Disse inkluderer Navig8 og DDM, som har utstedt obligasjoner for å refinansiere kommende forfall på nivåer som er attraktive for selskapene.

Heimstaden utstedte også papirer, og gjennom en hybridobligasjon finansierte selskapet et større oppkjøp av eiendommer i Holland. Månedens stornyhet kom imidlertid fra SBB, som endelig mottok Investment Grade-rating. Selv om dette har vært selskapets ambisjon fra starten av, har ikke markedet latt seg overbevise så lett. Selskapet har hatt en gunstig ratingutvikling, og posisjonen har vært en av de største bidragsyterne til fondets avkastning.

Fondet har også investert i nye selskaper som Midsummer (grønn) og Trianon (grønn og sosial). Midsummer lager maskiner til solcelleproduksjon med såkalt tynnfilmteknologi, som gjør det mulig å redusere cellens vekt til en brøkdel av vanlige glasspaneler. Selskapet har identifisert et interessant globalt nisjemarked av industrieiendommer der taket har begrenset bærekapasitet. Trianon er et selskap i Malmö som utvikler og eier boligeiendommer i utsatte områder med sikte på å fremme integrasjon og bygge ned eksisterende segregering.

Carnegie High Yield Select økte med 1,01 prosent i april og er dermed opp 3,82 prosent hittil i 2019.