Lukk

Grønt, sosialt og knyttet til bærekraftsmål

I begynnelsen av måneden var aktiviteten høy i primærmarkedet ettersom selskapene ønsket å komme ut på markedet før det ble feriestille. I kjølvannet av den høye aktiviteten i primærmarkedet fulgte lavere aktivitet i sekundærmarkedet. Det skjedde ingen vesentlige endringer i kredittspreadene i løpet av måneden.

Som sagt bød juni på en hel rekke emisjoner, og fondet deltok i flere av dem. Nye navn inkluderer det medisinske teknologiselskapet Getinge, som utstedte en sosial obligasjon. Sosiale obligasjoner har, som navnet tilsier, sosiale mål, knyttet til sosial utsatthet, for eksempel ekskludering, hjemløshet og psykiske lidelser. Når det gjelder Getinge, skal kapitalen brukes til å øke kapasiteten til livsnødvendige produkter samt produkter som minimerer kontamineringsrisikoen ved produksjon av legemidler, for eksempel vaksiner mot covid-19. Getinge utstedte en 3-årig obligasjons som betaler Stibor +70 punkter.

På eiendomssiden investerte fondet i Catena, Diös og Atrium. Catena eier og forvalter logistikkeiendommer og utstedte en grønn 4-årig obligasjon på Stibor +135. Diös, med fokus på større byer i nord og hovedeksponering mot kontor, utstedte sin første grønne obligasjon, med en løpetid på 2 år og rente på Stibor +140 poeng. I Atrium Ljungberg forlenget vi ved å investere i en ny 4-årig grønn obligasjon. Stålselskapet SSAB kom også med en emisjon i løpet av måneden – en 5-årig bærekraftsobligasjon som er knyttet til resultatet av spesifikt fastsatte bærekraftsmål. Når det gjelder SSAB, skal det redusere klimagassutslippet med 35 % innen 2032. Dette vil blant annet bli oppnådd gjennom HYBRIT – et prosjekt som har som mål å redusere effekten av stålproduksjon på klimaet takket være fossilfritt stål. Fondet solgte noen posisjoner med kortere løpetid, blant annet i Kinnevik, Castellum, Nibe og Wihlborgs.

Første halvår nærmer seg slutten, og vi går nå inn i den roligste av sommermånedene. Markedsaktiviteten avtok allerede mot slutten av juni og vil trolig holde seg lav de kommende ukene.

Carnegie Investment Grade investerer i veldrevne, stabile og bærekraftige selskaper. Vi prioriterer en defensiv og diversifisert portefølje, i tråd med forvaltningsfilosofien vår.

Flere artikler

Høy aktivitet og en viss volatilitet
Carnegie Investment Grade

Høy aktivitet og en viss volatilitet

November var en måned som innledningsvis viste høy aktivitet og stabilitet. Men i kjølvannet av fornyet bekymring omkring en ny variant av viruset, omikron, fikk vi en ustabil avslutning. Markedet...

Mona Stenmark 6 desember 2021
PEAB – en ny grønn obligasjon
Carnegie Investment Grade

PEAB – en ny grønn obligasjon

Første halvdel av august var fortsatt preget av ferie og rolige markeder, men i løpet av månedens andre halvdel begynte det å røre på seg, og markedsaktiviteten økte stadig. Investorene...

Mona Stenmark 3 september 2021
Lantmännen lanserte et grønt rammeverk, og fondet deltok i selskapets grønne emisjon
Carnegie Investment Grade

Lantmännen lanserte et grønt rammeverk, og fondet deltok i selskapets grønne emisjon

Søkelyset er fortsatt rettet mot vaksineringen, og forhåpentligvis kommer tempoet til å øke fremover. I noen deler av verden, for eksempel India, har situasjonen blitt verre – med fortsatt høy...

Mona Stenmark 5 mai 2021