Lukk

Handelen i fondene stanses

Den rådende ekstraordinære markedsuroen har ført til usikkerhet omkring kursfastsettelsen av selskapsobligasjoner. Carnegie Fonder har derfor bestemt seg for å stanse handelen i fondene som investerer i slike obligasjoner.

Beslutningen om handelsstans er basert på at vi ønsker å ivareta andelseiernes interesse ved å sikre at fondets eiendeler verdivurderes korrekt. Samtlige andelsklasser i følgende fond omfattes av handelsstansen:

 • Carnegie Corporate Bond
 • Carnegie High Yield Select
 • Carnegie Investment Grade
 • Carnegie Likviditetsfond
 • Carnegie Strategifond
 • Carnegie Strategy
 • Carnegie Multi
 • Carnegie Total
 • Carnegie Total Plus
 • CF Företagsobligationsfond
 • CF Korträntefond
 • CF Ränteallokering

Dette innebærer at handelen i disse fondene suspenderes fra 20. mars 2020 inntil videre. Ordrer som ble lagt inn etter stengetid 19. mars 2020, blir utført når fondene på nytt åpnes for handel.

Hvorfor?

Spredningen av Covid 19 – det nye koronaviruset – har skapt en ekstrem uro i verdens finansmarkeder. Markedet for selskapsobligasjoner er også blitt rammet, med store fall og svært dårlig likviditet. Dermed blir det stadig vanskeligere å verdivurdere fondets eiendeler på en måte som sikrer at andelseierne behandles likt. Hvis fondene holdes åpne for handel, kan det være ugunstig for andelseiere i fondet.

Har dere problemer med forvaltningen?

Problemet ligger ikke i forvaltningen av fondene. Vi vil også understreke at selskapene vi investerer i, er veldrevne selskaper med bærekraftige forretningsmodeller som vi tror kan gjøre det godt på lang sikt. Problemet er at de store bevegelsene i selskapsobligasjonsmarkedet gjør det vanskelig å verdivurdere fondenes posisjoner. Det nordiske selskapsobligasjonsmarkedet er normalt et velfungerende marked med mange utstedere i flere bransjer.

Må jeg som andelseier gjøre noe?

Nei. Alle andelseiere skal behandles likt, og vi stenger handelen for å beskytte deg. Verdivurderingen av eiendelene dine skal være korrekt. Vår ambisjon er å hele tiden tilby likvide fond som andelseiere skal kunne kjøpe og selge når de vil, men for tiden foreligger det ekstraordinære forhold som krever ekstraordinære tiltak for å beskytte alle andelseiere.

Når åpnes fondene for handel igjen?

Vi åpner fondene for handel igjen så snart vi er sikre på at verdien av fondenes underliggende eiendeler er pålitelig, og at vi kan foreta korrekte verdivurderinger av fondene.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kan du kontakte din kundeansvarlige hos Carnegie Fonder.
Du kan også kontakte våre kundespesialister på +46 8 12 15 50 00 eller spara@carnegiefonder.se