Lukk

Handelskrigen minner mest om et pokerspill

De asiatiske markedene fikk en svak utvikling i juni, og Carnegie Asia falt i verdi med 3,0 prosent.

Månedens nyhetsstrøm var dominert av fem begivenheter, som alle var negative. Hongkong-demonstrasjonene for demokrati fortsatte og eskalerte. Handelskrigen mellom USA og Kina ble trappet opp og nye eksporttariffer innført 1. september. Utsiktene for verdensøkonomien forverres, og stadig flere analytikere tror nå vi står foran en lavkonjunktur.

Globale obligasjonsrenter falt kraftig som følge av at investorene flyktet til «sikre papirer». Dette førte til en invertert rentekurve, som også er en tydelig indikasjon på dårligere tider. Dessuten kom det tall fra Kina som også viste at den økonomiske veksten avtar.

På plussiden kan vi merke oss at resultatveksten til mange kinesiske selskaper var klart over forventningene for første halvår. Bankene har det litt tøft, men forsikringsselskapenes fortjeneste steg med 25–30 prosent. Også eiendomsutviklerne la frem gode omsetnings- og resultattall. Innenfor forbruksvarer gjør sportsklær det veldig bra, og Anta Sports fortjeneste steg kraftig. Alibaba og Momo la begge frem gode rapporter.

Handelskrigen minner mest om et pokerspill, eller muligens også kortspillet «krig» (også kalt «svelte reven»), som går ut på å holde ut lengst. Jeg tror at Xi Jinping har sterkere kort enn Trump, men Trump scorer høyt på egensindighet og arroganse, samt uvitenhet. De nye tariffene risikerer å ramme amerikanske selskaper hardere og raskere enn de rammer Kina. Kina er mye mer langsiktig i sin strategi og mer tålmodig.

Det blir interessant å følge utviklingen til selskapene som drar fordel av handelskrigen. For eksempel kan Mediatek i Taiwan (som produserer halvlederbrikker til mobiltelefoner) steppe inn som erstatter når amerikanske Qualcomm får eksporten til Huawei blokkert av Trumps proteksjonisme. Kinas ambisjon er å bli selvforsynt med teknologi og dermed redusere USA-avhengigheten. USA er derimot fortsatt avhengig av kinesisk kapital for å finansiere underskuddet (budsjettunderskudd, handelsunderskudd og statsgjeld).

I løpet av måneden reduserte Carnegie Asia posisjonene i Swire Pacific i Hongkong og HDFC Corp i India. Investeringene i Reliance Industries økte.

Mer om fonder

Asia A

Carnegie Asia er fondet for deg som tror på dynamikken i en ung og stadig mer velutdannet befolkning med høyt forbruksbehov. Nesten halvparten av verdens befolkning bor i Asia, og...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Kina fortsatt påvirket av hendelsene i USA
Carnegie Asia

Kina fortsatt påvirket av hendelsene i USA

De asiatiske markeder steg videre i oktober. Carnegie Asia økte i verdi med 0,7 prosent. Mye av søkelyset var rettet mot utviklingen i det amerikanske presidentvalget, som i skrivende stund ennå...

Gunnar Påhlson 5 november 2020
Sentralbankene trykker penger, og børsen stiger
Carnegie Asia

Sentralbankene trykker penger, og børsen stiger

«Don’t fight the Fed», som man pleier å si. De asiatiske markedene utviklet seg sterkt i juni, og Carnegie Asia steg i verdi med 8,2 prosent. Fasit for første halvår er...

Gunnar Påhlson 3 juli 2020
Verdens øyne er fortsatt rettet mot Kina og Hongkong
Carnegie Asia

Verdens øyne er fortsatt rettet mot Kina og Hongkong

De asiatiske markedene fikk en noe svakere utvikling i mai. Markedene falt ikke særlig mye i lokal valuta, men så godt som hele nedgangen skyldtes en svekkelse av dollar mot...

Gunnar Påhlson 8 juni 2020