Lukk

Håp om flere ekstraordinære utbytter fra Volvo

I skrivende stund har de fleste av fondets posisjoner rapportert om utviklingen for fjerde kvartal 2019. Posisjoner med positiv rapport inkluderer Volvo, SCA, Holmen og NCC. Rapportene fra SEB og Swedbank ble også mottatt positivt.

Volvos rapport var veldig sterk på så godt som alle områder. Lønnsomheten var høyere enn forventet, hovedsakelig drevet av positiv utvikling innenfor forretningsområdet Construction Equipment. Også i fjerde kvartal genererte selskapet en sterk kontantstrøm. Siden den økonomiske stillingen var sterk allerede tidligere, foreslår selskapets styre et ekstraordinært utbytte. Sammen med ordinært utbytte blir direkteavkastningen 8 prosent. Selvfølgelig er en slik avkastning ikke bærekraftig, men gitt selskapets sterke posisjon og økende forventninger om å kunne generere god lønnsomhet selv i år med svakere etterspørsel, bør det være rom for flere ekstraordinære utbytter. Selv uten ekstrautbytte gir det ordinære utbyttet en pen direkteavkastning på drøye 3 prosent.

Rapporten fra Epiroc ble derimot mottatt med mindre entusiasme, først og fremst grunnet lavere aktivitet på forretningsområdet Equipment. Innenfor Service var etterspørselen og lønnsomheten i tråd med forventningene, men også ordreinngangen var noe skuffende. Man ser tydelig at kvartalssvingningene kan være kraftige for større prosjekt, men dette får oss ikke til å endre syn på Epiroc som et svært interessant selskap i det lange løp, med høy lønnsomhet, lav gjeldsgrad og potensial til å vokse gjennom oppkjøp. Selskapets fokus på å utvikle fossilfrie produkter betyr også at det drar nytte av økt interesse for bærekraftige investeringer.

På obligasjonssiden er andelen i Örstedt solgt for å finansiere kjøp av obligasjoner fra Stillfront, Klaveness og Hurtigruten. Stillfront rapporterte om strategisk oppkjøp av et amerikansk spillstudio, og selskapets obligasjonslån forlenges som en del av finansieringen. Klaveness ser ut til å være en av få aktører innenfor skipsfart med båter som kan veksle mellom å transportere tørr og flytende last. Denne typen båter gir en miljøbesparelse på rundt 30 prosent sammenlignet med konvensjonelle tankbåter som går uten last den ene veien. Hurtigruten refinansierte gjelden sin i obligasjonsmarkedet, og emisjonen genererte stor interesse.

Mer om fonder

Strategifond A

Carnegie Strategifond finnes også i andelsklassen Strategifond G som retter seg mot institusjonelle investorer og betaler utbytte hvert kvartal. Carnegie Strategifond er et totalavkastningsfond som investerer i nordiske verdipapirer med...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Opphentingen på selskapsobligasjonsmarkedet er endelig i gang
Carnegie Strategifond

Opphentingen på selskapsobligasjonsmarkedet er endelig i gang

Utviklingen på børsene indikerer at verdensøkonomien vil hente seg inn relativt raskt. Den massive støtten som stater og sentralbanker iverksetter, forventes å få en langsiktig effekt. Samtidig letter nå land...

John Strömgren 3 juli 2020
Rekordstor prisingsdifferanse mellom vekst- og verdiaksjer
Carnegie Strategifond

Rekordstor prisingsdifferanse mellom vekst- og verdiaksjer

Etter hvert som spredningen av koronaviruset har avtatt og flere land har begynt å lette på restriksjonene, har verdipapirmarkedene styrket seg gradvis. Noen av aksjemarkedene har nesten kommet tilbake til...

John Strömgren 3 juni 2020
Lokkende Telia og SCA
Carnegie Strategifond

Lokkende Telia og SCA

Rapportene til byggeselskapene, inkludert Skanska og NCC, overrasket positivt med pen lønnsomhet og ordreinngang. Dette indikerer at vi er på god vei til å nå definerte lønnsomhetsmål, selv om de...

John Strömgren 5 mai 2020