Lukk

Har vi lagt det verste bak oss?

Mars 2020 ble en av de mest dramatiske månedene i manns minne både for verdipapirmarkedene og for fondet.

Turbulensen spredte seg til kredittsystemet, der risikomarginen nærmest eksploderte til nivåer som man ikke har opplevd siden finanskrisen i 2008. I motsetning til 2008 var sentralbankene nå bedre forberedt, og de iverksatte egnede tiltak ganske raskt. Etter to ekstremt dramatiske uker roet markedsvolatiliteten seg ned den tredje uken.

Fondet har prioritert en høy kontantandel for å kunne innfri eventuelle innløsninger uten å måtte selge posisjoner til ugunstige kurser. Kontantposisjonen har hovedsakelig blitt finansiert av en redusert obligasjonsandel oppnådd gjennom en generell reduksjon på tvers av posisjonene. Dessuten ble posisjonen i Hurtigruten ble solgt i sin helhet, og Bergvik løste inn sin obligasjon.

Aksjeandelen har økt marginalt, og innenfor aktivaklassen har fondet foretatt omdisponeringer til fordel for produksjonsselskaper, først og fremst i skog- og stålsektoren (SCA, Holmen og SSAB). Samtidig har vi solgt aksjer i banksektoren (SEB, Swedbank og SHB). Vi tror at produksjonsselskapene kommer til å hente seg inn relativt raskt, og på litt lengre sikt kan de omfattende stimulansene føre til høyere råvarepriser, noe skog- og stålselskapene vil kunne dra fordel av. Fondet har også økt i Essity, en av aksjene som har klart seg best i nedgangen. Aksjen bør også være interessant videre takket være fokuset på hygieneartikler, og selskapet er fortsatt priset lavere enn konkurrentene.

Forhåpentligvis har vi lagt det verste bak oss, og etterspørselen bør vende tilbake så snart situasjonen er normalisert. Det vil sannsynligvis komme tilbakeslag, men en investering i dag har gode muligheter til å kunne gi en relativt pen avkastning på et par års sikt. Hvis man kjøper aksjer i kjølvannet av kursfall på drøye 20 prosent, vil man erfaringsmessig så godt som alltid tjene på det på lengre sikt.

Fondet falt med 16,0 (15,8) prosent i mars, som innebærer en nedgang på 20,1 (20,0) prosent siden årsskiftet. Turbulensen på kredittmarkedet førte til at fondets renteinvesteringer ikke ga forventet beskyttelse. Det finnes derfor sannsynligvis også en oppside for disse posisjonene når markedene normaliseres. Ingen krise er lik.

 

 

Mer om fonder

Strategifond A

Carnegie Strategifond finnes også i andelsklassen Strategifond G som retter seg mot institusjonelle investorer og betaler utbytte hvert kvartal. Carnegie Strategifond er et totalavkastningsfond som investerer i nordiske verdipapirer med...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Kinnevik-aksjen har stabilisert seg og snudd oppover
Carnegie Strategifond

Kinnevik-aksjen har stabilisert seg og snudd oppover

Fondets oppgang fortsatte i mai. Forventningene som har drevet markedene de siste månedene, begynner nå å oppfylles. Smittespredningen avtar, vaksineringen har skutt fart (i det minste i den vestlige verden),...

John Strömgren 3 juni 2021
Tre av fire svenske børsnoterte selskaper slo analytikernes forventninger

Tre av fire svenske børsnoterte selskaper slo analytikernes forventninger

Makroøkonomiske tall, både tilbake- og fremadskuende, har de siste månedene vist at den økonomiske aktiviteten i verden er betydelig høyere enn tidligere forventet. Selv om BNP i EU falt i...

John Strömgren 5 mai 2021
Komponentmangelen fører til økt etterspørsel etter produksjonskapasitet
Carnegie Strategifond

Komponentmangelen fører til økt etterspørsel etter produksjonskapasitet

Industrikonjunkturen fortsetter å utvikle seg positivt, til tross for at pandemien gjør at deler av samfunnene stenges. I USA har både finans- og pengepolitiske stimuli av historiske dimensjoner ført til...

John Strömgren 7 april 2021