Lukk

«Holmens eiendommer er åpenbart undervurdert»

Friggesund plantskola. Foto: Holmen.

I oktober kom det inn gode nyheter fra to fronter som over lengre tid hadde voldt verdipapirmarkedene bekymringer. For det første ser det ut til at USA og Kina kan komme frem til en handelsenighet («fase 1») om kort tid, og for det andre synes EU og Storbritannia å være i stand til å finne en annen løsning enn hard brexit. Men viktigst av alt er det at selskapenes rapporter for årets tredje kvartal generelt slo forventningene.

Blant fondets posisjoner pekte Essity og Holmen seg ut med positive kvartalsrapporter. Det er vanlig at rapportene fra disse to selskapene står i kontrast til hverandre. Økte massepriser påvirker Essity negativt, men favoriserer skogselskaper med integrert produksjon som f.eks. Holmen. Denne gangen bidro imidlertid sterke rapporter fra begge selskaper til kursstigning.

Essity leverte bedre organisk vekst enn forventet, og det samme gjaldt lønnsomheten. I Holmens tilfelle ble kursen kanskje ikke først og fremst drevet av sterk rapport, men heller av at skogeiendommene ble oppskrevet med drøye 20 milliarder.

Åpenbar underprising av skogeiendommene er kanskje den viktigste grunnen til at vi har vært positive til Holmen. Det er pussig at aksjeanalytikere føler at de må vente på selskapets egen oppskriving før de justerer kursmålet. Holmen må være et av de mest graverende eksemplene på svikt hos det svenske analytikerkorpset i moderne tid. Også i SCA er størstedelen av verdien knyttet til skog, og nå følger dette selskapet i Holmens fotspor og skriver opp skogeiendommene.

En av skuffelsene var Epiroc. Først og fremst var ordreinngangen for utstyr dårligere enn forventet, delvis på grunn av prosjekter som har blitt utsatt og/eller skrinlagt.

Det har ikke skjedd noen større endring i porteføljens aktivaallokering. På aksjesiden har vi solgt oss noe ned i Dometic, Epiroc, NCC og Skanska. I stedet har vi økt i Lifco, Orkla og Securitas. På obligasjonssiden har vi kjøpt Bulk, som blant annet eier IT-infrastruktur og logistikkeiendommer i Norge, samt Frontmatec, som leverer automatiseringsløsninger til kjøttindustrien. Dette har vi finansiert ved å selge posisjonen i Örsted (Dong).

Flere artikler

Vi øker i Atrium Ljungberg etter aksjefall
Carnegie Strategifond

Vi øker i Atrium Ljungberg etter aksjefall

Så lenge koronaviruset først og fremst holdt seg i Kina, tok verdipapirmarkedene infeksjonen med ro. Men da viruset etablerte seg i Nord-Italia, ble effektene desto større. Børsen har falt bredt...

John Strömgren 4 mars 2020
Et ekstraordinært år
Carnegie Strategifond

Et ekstraordinært år

Fondet steg med 2,4 prosent i desember. Aksjemarkedene fikk en pen utvikling takket være signaler om konkret fremgang i handelsforhandlingene mellom USA og Kina. Sannsynligheten for en relativt ordnet brexit...

John Strömgren 7 januar 2020
Fortsetter oppgangen?
Carnegie Strategifond

Fortsetter oppgangen?

Utviklingen i november gav ytterligere et positivt bidrag til Carnegie Strategifonds åravkastning. Hvis det ikke skjer noe helt uforutsett i desember, vil 2019-avkastnig bli helt i særklasse. Dette kan være...

John Strömgren 5 desember 2019